Search

Stad wil Freinetschool in Appels sluiten

De Appelbloesem Freinetschool

Het schepencollege heeft het plan opgevat om Freinetschool De Appelbloesem in Appels te sluiten.

“Reden hiervoor zijn het dalend leerlingenaantal en de stabiliteitsproblemen in het hoofdgebouw van de school. Deze intentieverklaring wordt op woensdag 10 juli voorgelegd aan de gemeenteraad”, aldus een mededeling van de stad. Niels Tas, sp.a gemeenteraadslid vind het alvast “schrijnend dat meer dan 50 kinderen aan hun lot worden overgelaten.”

Minder leerlingen

De school opende zijn deuren op 1 september 2010 “om de toenmalige gemeentelijke basisschool nieuw leven in te blazen”.

“Na jaren van stijgende leerlingenaantallen kent de school sinds een paar jaar opnieuw een daling van het aantal leerlingen. Voornamelijk de instroom van nieuwe peuters en kleuters is zeer beperkt. In 2017 waren er nog 87 leerlingen ingeschreven. Normaal starten we volgend schooljaar met 52 leerlingen, waaronder slechts 2 nieuwe inschrijvingen.”

Hoofdgebouw kent stabiliteitsproblemen

Bij een controle in de zomer van vorig jaar werden in “de kruipkelder onder het hoofdgebouw mogelijke stabiliteitsproblemen vastgesteld”. Het stadsbestuur besliste toen om het hoofdgebouw buiten gebruik te stellen.

“Op de speelplaats werden tijdelijk containers geplaatst om de werking van de school verder te zetten. Verder onderzoek wees intussen uit dat een gedeeltelijke renovatie of verbouwing van het gebouw de problemen niet zullen oplossen. De enige optie zou een nieuwbouw zijn en die kosten zijn te hoog in het licht van het relatief beperkte aantal leerlingen.”

Het schepencollege voorziet daarom in een verder uitdoofscenario voor de school.

“Vanaf schooljaar 2020-2021 is het de bedoeling om de school in Appels te sluiten. Alle leerlingen kunnen vanaf dan terecht in de gemeentelijke basisschool van Grembergen of in één van de andere gemeentelijke basisscholen in Dendermonde”, aldus het stadsbestuur. Het terrein zelf zal ter beschikking blijven van de verenigingen die er hun vaste stek hebben.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van