Zoek

Colruyt Group plant de bouw van twee windturbines in Grembergen

Windturbines in Grembergen

Windturbines in Grembergen

Grembergen – Colruyt Group plant de bouw van twee windturbines langs de N41 in Grembergen. Bouwheer is Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group. Omdat Dendermondenaars de mogelijkheid krijgen om te participeren in één van de twee windturbines vond vandaag een informatiemoment plaats voor geïnteresseerden.

“De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 4.800 gezinnen. Dit zal bijdragen aan het plan van de Vlaamse overheid om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te reduceren”, aldus Hanne Poppe, persverantwoordelijke van Colruyt Group.

“Impact op de omgeving grondig onderzocht”

Hanne Poppe: “Het project is voorzien op een locatie in agrarisch gebied met relatief weinig bebouwing in de omgeving. De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en beantwoordt aan de Vlaamse normen voor geluid en slagschaduw. Het project wordt gebundeld met de Rijksweg N41 tussen Dendermonde en Hamme. Daarnaast voldoet de zone aan de criteria uit de Vlaamse Omzendbrief ‘afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines’.”

“Colruyt wil 100% van eigen elektriciteitsverbruik produceren

De Colruyt Group heeft de ambitie om 100% van zijn elektriciteitsverbruik “zelf én op een duurzame manier te produceren”. Het project in Grembergen kadert in deze doelstelling.

“Eoly baat op dit moment 14 windturbines op land in België uit, naast heel wat zonnepanelen en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Op die manier wil Colruyt Group een betekenisvolle bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen”, zegt het bedrijf.

“Meedenken over duurzame projecten in de buurt”

Eoly wil, naast de investering in de windturbines, ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio. Het gaat dan over de aanleg van wandel- en fietspaden, natuurontwikkeling, aanplanting van bomen en hagen, speelpark enzovoort. Het uitwerken van een lespakket over duurzame energie voor de lokale basisscholen behoort ook tot de mogelijkheden.

“We geloven dat we samen meer kunnen bereiken in de strijd tegen de klimaatverandering. Eoly wil de mensen uit de omgeving op die manier sterker bij het project betrekken en een bijdrage aan de verfraaiing en het meer duurzaam maken van de omgeving leveren. Wij willen graag constructieve voorstellen in dialoog samen uitwerken. Wie suggesties heeft mag deze nu reeds overmaken aan info@eoly.be”, aldus Stephan Windels, busines unit manager bij Eoly.

“De Eoly Coöperatie, erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie, zal in één van de twee windturbines investeren. Omwonenden en inwoners van Dendermonde krijgen als eerste de mogelijkheid om in te tekenen op aandelen van Eoly Coöperatie. Ze worden zo mede-aandeelhouder en mede-eigenaar van de windturbine en hebben recht op een dividend op hun investering.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van