“Woonzorg moet betaalbaar blijven zorgbehoevende ouderen”

gwen brabants

Het woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis zal in de toekomst door De Broeders van Liefde, uitbaters van het woonzorgcentrum Mariatroon in de Brusselsestraat, worden beheerd. Op de gemeenteraad uitte Gwen Brabants (sp.a) haar bezorgdheid over de toekomst van het personeel. Ze benadrukte ook dat het woonzorgcentrum betaalbaar moet blijven voor iedereen.

“Als fractie kunnen wij alleen maar blij zijn met het erg positieve nieuws dat er een principieel akkoord is rond de overname van het WZC Hof ter Boonwijk”, aldus Gwen Brabants.

“We hebben ons terecht zorgen gemaakt over het feit dat inwoners van Sint-Gillis op hun oude dag nog in hun gemeente terecht zouden kunnen. We zijn absoluut voorstander van de verderzetting van de activiteiten in het WZC zoals in het vorige stadsbestuur overeen gekomen. “Echter hebben wij toch een aantal bezorgdheden waarop ik graag de aandacht wil vestigen en waar ik wil op aandringen om hier garanties rond uit te werken in het definitieve akkoord.”

“We willen complete transparantie naar alle personeelsleden toe”, aldus Gwen Brabants. “Van werken voor een openbare instelling naar werken voor een geprivatiseerde groep is een enorme aanpassing op alle vlakken. We moeten er als gemeenteraad over waken dat de kostprijs van een woon en zorgcentrum betaalbaar blijft voor iedereen. Dat deze kosten niet uitstijgen boven het pensioen van zorgbehoevende ouderen. Maar ook dat er niets wordt ingeboet aan de kwaliteit die we nu al kunnen aanbieden.”

“Momenteel is een regel uitgewerkt die ervoor zorgt dat bewoners van Dendermonde voorrang hebben in de OCMW woonzorgcentra. Zal hierover ook iets opgenomen worden? Het kan niet de bedoeling zijn om vooral kapitaalkrachtige bewoners van buiten Dendermonde aan te trekken. Want door de privatisering vermindert het aanbod van openbare en dus betaalbare bejaardenvoorzieningen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement