Zoek

Kinderfonds De Tondeldoos: “We hebben meer vrijwilligers nodig”

Het kinderfonds De Tondeldoos bestaat 15 jaar en dat werd eind november gevierd. Nochtans zijn er niet veel reden om te vieren, want de kinderarmoede blijft toenemen. Ook voor Dendermonde zijn de cijfer alarmerend. In onze stad groeit één op tien kinderen op in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. Voorzitter Koen Van Hedent en ondervoorzitter Rita De Vis van De Tondeldoos willen daarom hun aanpak bijsturen.

De Tondeldoos is een vangnet voor gezinnen die vanuit overheidsinstellingen zoals OCMW en CAW niet altijd meteen kunnen geholpen worden. De werking van De Tondeldoos steunt op drie pijlers. Er is de groep huisbezoekers die gezinnen begeleidt in hun dagelijkse contacten met diensten, instellingen en organisaties. “Op dit ogenblik hebben we een groot tekort aan vrijwilligers om gezinnen te begeleiden”, aldus Rita De Vis. Daarnaast zijn er de huistaakbegeleiders. Zij ondersteunen kinderen op studiegebied en tot slot is er het ‘magazijn’ dat materiële noodhulp biedt.

“We zorgen voor noodhulp onder protest”, zegt Rita De Vis over de werking van het magazijn. “We zullen noodhulp blijven verlenen, maar we doen dat onder protest. Het is niet onze taak is om daarvoor te zorgen. Het is de overheid die voor een structurele oplossing moet zorgen. In de toekomst willen we zelf meer de nadruk leggen op een kwalitatieve begeleiding van gezinnen en kinderen in armoede.”

Financiële giften

“We zijn uiteraard zeer dankbaar voor de vele materiële giften die we ontvangen, maar ondertussen is ons magazijn tot aan de nok gevuld”, vertelt Koen Van Hedent. Bovendien zijn niet alle giften meteen bruikbaar. “Als we noodhulp op maat van
onze aangesloten gezinnen willen voorzien, dan kunnen we dat op basis van financiële giften veel sneller en efficiënter”, vertelt Rita De Vis. “Om dit te realiseren hopen we in de nabije toekomst naast de persoonlijke financiële giften ook ons
netwerk van verenigingen en bedrijven te kunnen uitbreiden.”

Onafhankelijke organisatie

De Tondeldoos bestaat dankzij een zestigtal vrijwilligers. “We zijn een vrijwilligersorganisatie en zijn niet van plan om daarvan af te stappen. We willen namelijk de stem blijven van diegenen die geen stem hebben en dat kan alleen als we onafhankelijk blijven werken”, vertelt Rita De Vis. “Je zou de inzet van onze vele vrijwilligers kunnen vertalen naar een economische realiteit. Als we gezinnen in armoede kunnen helpen, gaan zij ook opnieuw meer bijdragen aan de maatschappij en dat is voor iedereen goed.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van