Gemeenteraad akkoord met bestek nieuwe brandweerkazerne

nieuwe brandweerkazerne

Op de plaats waar zich de huidige brandweerkazerne bevindt, wordt een nieuwbouw gerealiseerd.

“De ontwerpfase is afgerond. De gemeenteraad keurde op dinsdag 9 juni het bestek voor de bouwopdracht goed. De aanbesteding kan nu volgen. De start van de werken is gepland in december 2020”, aldus schepen Leen Dierick.

In de toekomst zullen interventievoertuigen via de Leopoldlaan uitrijden. De voertuigenhal langs deze kant zal liefst 9 poorten tellen.

“Het interventiepersoneel kan de kazerne zowel via de Leopoldlaan als via de Oude Vest bereiken. Ze hebben een vlotte toegang tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair. Zo houden ze de interventietijden zo kort mogelijk. De toegang voor bezoekers en administratief personeel bevindt zich aan de Oude Vest. Langs de Oude Vest is het administratief gedeelte ingepland. Dit gedeelte bestaat uit een demonstratieruimte, kantoorruimte, vergaderzalen enzovoort. Op de bovenste verdieping wordt de polyvalente zaal voorzien. De totale vloeroppervlakte van de kazerne bedraagt circa 3.650 m², exclusief buitenruimte”, aldus schepen Dierick.

Tijdelijke kazerne aan de Noordlaan

De brandweer kan tijdens de bouwwerken niet operationeel blijven aan de Oude Vest. Het korps verhuist daarom tijdelijk naar de Noordlaan. “Deze verhuis is gepland voor september 2020. Het gaat hier over het terrein rondom de Hollandse Kazerne, de bijgebouwen langs de Noordlaan en het Óscar Romerocollege (ORC) en tijdelijke containerunits. Niet de Kazerne zelf of de bijhorende officierswoningen die geklasseerd zijn als beschermd erfgoed”, aldus schepen Leen Dierick.

“Op het terrein tussen het kazernegebouw en het ORC wordt een grote tent geplaatst voor de wagens. Deze tent wordt verwarmd omdat de wagens permanent startensklaar moeten staan. De bestaande bijgebouwen worden na opfrissing gebruikt als werkplaats, opslagruimte en ontspanningsruimte. In de tijdelijke containerunits zullen kleedkamers, sanitair en administratie voorzien worden. De ontsluiting van het brandweerterrein zal verlopen via de huidige toegang tot de publieke parking.”

De publieke parking aan de Hollandse Kazerne zal tijdelijk niet bruikbaar zijn. “Door de afbraak van de gebouwen van het Rode Kruis op deze site is er een zone vrijgekomen achter het kazernegebouw die tijdens de periode van de verhuis van de brandweer, ter compensatie als publieke parking voor circa 60 wagens zal aangeboden worden”, meldt Leen Dierick nog.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement