Zoeken

Ros Beiaardommegang uitgesteld naar 2022

Ros Beiaard

De Ros Beiaardommegang in Dendermonde wordt uitgesteld naar zondag 29 mei 2022. Dat heeft het organiserende Ros Beiaardcomité vandaag beslist na een grondige evaluatie van de huidige coronasituatie.

Het Ros Beiaardcomité heeft dit voorjaar al een eerste keer beslist om de prestigieuze tienjaarlijkse ommegang van 2020 uit te stellen (naar 30 mei 2021). Op dat moment was de algemene verwachting dat de Covid-crisis snel opgelost zou zijn en het ‘normale leven’ opnieuw kon hervatten. Vanuit dat perspectief werd gevraagd om een jaartje extra geduld te oefenen. Een beslissing die op zeer veel begrip kon rekenen omdat de bekommernis om de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers en toeschouwers centraal stond.

Het Ros Beiaardcomité en het stadsbestuur van Dendermonde hebben de voorbije maanden niet stilgezeten. Tal van nieuwe initiatieven werden ontwikkeld om het Ros Beiaardvuur verder aan te wakkeren en de verbondenheid van de Dendermondenaren met hun erfgoed te onderstrepen; onder andere een zomerse Ros Beiaardwandeling met fotopanelen op het parcours van de ommegang, een zeer geslaagde Ros Beiaardexpo met een virtuele variant, diverse acties op sociale media zoals de oproep om massaal huizen te bevlaggen en samen het Ros Beiaardlied te zingen, de stijlvolle aankleding van de Kazerne met grote fotodoeken van de ommegangen, het street art project ‘Paardenkracht’ dat de historische binnenstad veroverde en de lancering van de Ros Beiaardknuffel.

Helaas is de pandemie nog volop aanwezig. De gevolgen beheersen ons dagelijks leven. Vele socioculturele evenementen die voor volgend jaar gepland stonden, werden al afgelast. Een Ros Beiaardommegang moet georganiseerd kunnen worden in al zijn glorie: verschillende generaties moeten onbezorgd kunnen feesten wanneer ‘hun’ Peirt door de straten trekt.

Hoewel de langverwachte vaccins er zitten aan te komen, zal dit te laat zijn voor de ommegang. Op dit moment zouden repetities moeten starten, maar dat is niet mogelijk, zeker niet voor grotere groepen zoals de pijnders, de Ros Beiaardharmonie of de dans- en toneelverenigingen. Er is ook geen enkel perspectief vanuit de overheid dat er opnieuw grote evenementen mogelijk zijn in het voorjaar van ’21; in de voorbije maanden was 400 personen buiten het strikte maximum. Zelfs indien de situatie voor buitenevenementen voldoende versoepelt, zijn er heel wat belangrijke indoor aspecten verbonden aan de Ros Beiaard-ommegang: zo’n 2.000 figuranten moeten zich omkleden in schoollokalen, er zijn de talrijke horeca-arrangementen, er is het collectief vervoer in bussen en treinen, enz. Tot slot, dient er ook rekening gehouden te worden met de internationale context (heel wat deelnemers, leveranciers en toeschouwers komen uit het buitenland).

Conclusie: de impact van de huidige coronasituatie maakt het onmogelijk om tegen mei 2021 een Ros Beiaardommegang te organiseren die voldoet aan alle verwachtingen van het Ros Beiaardcomité en het publiek, met name een veilig, kwalitatief en belevingsvol evenement voor jong en oud.

Een Ros Beiaardommegang in 2022, een volgende editie in 2030

We geven perspectief aan de Dendermondenaren en de talrijke andere Ros Beiaardfans door nu meteen een nieuwe datum te lanceren: zondag 29 mei 2022. Zo creëren we duidelijkheid bij het publiek, de deelnemers, de sponsors, de leveranciers en de vele andere partners zoals verenigingen en middenstanders.
We koppelen daar meteen een andere belangrijke boodschap aan: het Ros Beiaardcomité blijft vasthouden aan de traditie van een ommegang aan het begin van elk decennium. Een eerstvolgende editie zal dus gepland worden tegen 2030. Dat betekent nu uitzonderlijk 12 jaar wachten, maar nadien nog maar 8 te gaan!

De kaarten blijven geldig

Ander geruststellend nieuws is dat alle reeds verkochte tribunekaarten voor de ommegang geldig blijven. De kaarten voor de generale repetitie zijn geldig op zaterdag 28 mei 2022, alle andere kaarten zijn geldig op zondag 29 mei 2022. Wie toch terugbetaling wenst van zijn aangekochte kaarten, kan dit tot en met 31 oktober 2021 per mail aanvragen via info@rosbeiaard.be. De teruggebrachte kaarten worden vanaf december ’21 opnieuw te koop aangeboden.

Meer praktische info over de verplaatsing van de Ros Beiaardommegang volgt in de komende weken en zal gepubliceerd worden op www.rosbeiaard.be. Ondertussen wordt er na Nieuwjaar ook voorzichtig gestart met de voorbereiding van de jaarlijkse Reuzenommegang ‘Katuit’ op donderdag 26 augustus 2021. In de loop van het voorjaar van ’21 wordt geëvalueerd of de coronasituatie al voldoende gunstig is om volgende zomer een grootschalig evenement te organiseren. Ook hier geldt: een Katuit zal alleen uitgaan als het publiek hier ongedwongen en in veilige omstandigheden kan van genieten.
Het Ros Beiaardcomité en het lokaal bestuur van Dendermonde blijven de situatie op de voet volgen. Wij danken iedereen die zich de voorbije maanden en jaren met veel enthousiasme heeft ingezet voor de ommegang. Onze dank gaat ook naar alle personen die in deze bijzondere tijden zorg voor anderen opnemen en zich ten dienste stellen van het welzijn van de bevolking.

Piet Buyse
burgemeester van Dendermonde
voorzitter van het Ros Beiaardcomité

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van