Fietsersbond wil breder fietspad op vernieuwde Scheldebrug

De Scheldebrug in Dendermonde wordt op dit ogenblik grondig vernieuwd. Fietsersbond Dendermonde is naar aanleiding van de renovatiewerken vragende partij om het fietspad in de richting van Dendermonde te verbreden.

“Hiervoor is voldoende plaats door het innemen van een niet gebruikte parkeerstrook met een breedte van 3 meter naast het huidige fietspad”, stelt Peter Tielens , voorzitter van Fietsersbond Dendermonde. Volgens de Fietsersbond wordt dit fietspad druk gebruikt door schoolkinderen maar ook door fietstoeristen. Een voldoende breed fietspad is niet alleen nodig voor de menging van voetgangers en fietsers in één richting. De Fietsersbond vraagt bovendien een verbreding tot een tweerichtingsfietspad met het oog op de latere herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort.

“Er dient dan een veiligheidsstootband aangelegd tussen de rijstroken en het nieuwe fietspad. Naar de verkeerslichten toe kunnen de 4 rijstroken verminderd worden tot drie. De 2 stroken rechtdoor richting Leopoldlaan versmallen toch direct naar één rijstrook”, aldus Tielens.

“Een tweerichtingsfietspad op de Scheldebrug kant centrum was voorzien in het kader van de herinrichting Mechelse Poort. Bij een overlegvergadering in 2015 werd dit beslist in aanwezigheid van de Fietsersbond. Tot onze verbazing stellen we vast dat deze beslissing werd teruggedraaid vlak voor het openbaar onderzoek in december 2020 over de aanpak van de Mechelse Poort. In het dossier zelf dat ter inzage lag, was deze wijziging niet eens vermeld.” De fietsvereniging tilt hier zwaar aan omdat de kwaliteitsadviseur een gunstig advies gaf over de plannen onder voorwaarde van een tweerichtingsfietspad op de brug.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement