Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

Sterke stijging coronabesmettingen in het basisonderwijs in Dendermonde

Het stadsbestuur communiceerde deze namiddag naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen in het basisonderwijs. Je leest het volledige bericht hieronder.

In heel Vlaanderen stijgt het aantal coronabesmettingen bij leerlingen in het basisonderwijs. Volgens de huidige maatregelen moet heel de klas in quarantaine en getest worden, wanneer twee leerlingen binnen dezelfde week besmet blijken. In Dendermonde zijn al in meerdere basisscholen klassen in quarantaine of gesloten, o.a. gemeentelijke basisschool De Klinker in Schoonaarde, HEHA-school in Sint-Gillis, De Bijenkorf in Sint-Gillis enzovoort

Coronabesmettingen in gemeentelijke basisschool De Klinker

Eind vorige week testten leerlingen uit verschillende klassen van de gemeentelijke basisschool De Klinker positief op het coronavirus. Het ging over leerlingen uit de eerste kleuterklas, de derde kleuterklas, het eerste leerjaar, het tweede leerjaar en het derde leerjaar. Na een overleg tussen de school, eerstelijnszone Dender, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), medische experten en het lokaal bestuur werden onmiddellijk een aantal maatregelen genomen.

Via dit bericht willen wij u graag informeren over de actuele situatie:

· De leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar werden vorige week onmiddellijk als hoogrisicocontact ingeschat. Zij worden op woensdag 27 oktober een tweede keer getest en moeten al zeker tot die dag in quarantaine blijven. Na een negatief testresultaat zijn ze terug welkom op school. Voor deze leerlingen wordt afstandsonderwijs voorzien.
· Voor de leerlingen uit de eerste kleuterklas, de derde kleuterklas en het derde leerjaar werd een testmoment georganiseerd op zaterdag 23 oktober tussen 12 en 16 uur in het testcentrum aan Huis van het Kind De Kroon, Kroonveldlaan 40. Ouders konden met hun kind zonder afspraak langsgaan in het testcentrum. Uit de testresultaten blijken geen extra coronabesmettingen.
· Omdat er geen extra kleuters positief testten, mogen de kleuters van de eerste kleuterklas a en b en de derde kleuterklas vanaf dinsdag 26 oktober opnieuw naar school komen.
· Omdat de leerlingen van het derde leerjaar vorige week al als hoogrisico werden ingeschat, moeten zij uit voorzorg in quarantaine blijven tot en met maandag 1 november. Voor deze leerlingen wordt ook afstandsonderwijs voorzien. De geplande kasteelklassen worden verplaatst naar 12, 13 en 14 januari 2022.
· De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn maandagochtend 25 oktober zoals gepland vertrokken op bosklassen. Er werd een zelftest afgenomen bij alle leerlingen en leerkrachten.
· IBO Schoonaarde was gesloten op donderdag 21 oktober en vrijdag 22 oktober, maar organiseert vanaf maandag 25 oktober opnieuw voor- en naschoolse opvang.

Via deze maatregelen willen we de gezondheid van de leerlingen, hun families en het leerkrachtenteam voorop stellen en verdere uitbraak van het virus vermijden. Alle ouders werden verwittigd door de school en het CLB. Het volledige schoolteam zet zich in om deze situatie zo goed mogelijk aan te pakken en hoopt snel opnieuw de normale werking te kunnen hervatten. De school wenst de ouders uitdrukkelijk te bedanken voor hun begrip. Alle betrokken partijen volgen de situatie nauwgezet op.

Een extra oproep naar ouders

· Als u bij uw kind symptomen opmerkt, breng het dan niet naar school, het IBO, de jeugdvereniging, de sportclub … en neem onmiddellijk contact op met uw huisarts. Ook een eenvoudige loopneus of hoofdpijn kan een symptoom zijn.
· Is uw kind in quarantaine geplaatst en mag het niet naar school? Dit betekent dat u uw kind maximaal preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook vrijetijdsactiviteiten en hobby’s zijn niet toegelaten. Dat betekent dat uw kind niet naar het voetbal, het basketbal, de chiro, de scouts … mag. We vragen ook sportclubs en jeugdverenigingen om hier mee verantwoordelijkheid in op te nemen door deze kinderen niet toe te laten en extra oog te hebben voor ziektesymptomen.

Blijf waakzaam

· Was uw handen regelmatig, houd 1,5 meter afstand en zorg voor voldoende ventilatie.
· Daarnaast blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen wanneer u de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kan respecteren.
· Heeft u symptomen? Blijf thuis, vermijd contacten en neem contact op met je huisarts.
· Respecteer de richtlijnen over quarantaine en isolatie.

We begrijpen dat dit een grote inspanning vraagt, maar we blijven rekenen op de solidariteit, de inspanning en de veerkracht van alle Dendermondse inwoners. De veiligheidscel van de stad blijft de situatie nauwgezet opvolgen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van