Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

“De strijd tegen armoede blijft een werk van lange adem”

Uit de pas gepubliceerde Armoedebarometer blijkt dat Dendermonde nog veel werk heeft in de strijd tegen armoede. Dendermonde scoort 58 procent en dat resultaat ligt maar één procent lager dan het gemiddelde van de structuurondersteunende steden. Als plaatselijke armoedevereniging werkte De Tondeldoos mee aan de samenstelling van de barometer. Tondeldoos-voorzitster Rita De Vis geeft dan ook graag tekst en uitleg.

Daar waar de eerste armoedebarometer wees op de nood aan een armoedebeleid werd in de vorige maand voorgestelde tweede barometer gepeild naar het aanwezige armoedebeleid. Daarvoor werden 63 Vlaamse gemeenten bevraagd rond inkomen, werk, wonen, onderwijs en samenleven. Dendermonde haalde 58 procent van de punten terwijl de mediaan van de vergelijkbare steden sloot op 59 procent.

Als voorzitster van De Tondeldoos had je wellicht op betere cijfers gehoopt.
Rita De Vis: “De resultaten van de lokale armoedebarometer geven een beeld van het armoedebeleid in Dendermonde en hoe we het doen in vergelijking met vergelijkbare steden. Op de domeinen onderwijs, ondersteuning en cultuur en vrijetijd scoort Dendermonde goed. Maar op het vlak van armoedebeleid, wonen en overleg en participatie kan het beter. De resultaten van de lokale armoedebarometer zijn een hulpmiddel voor het lokaal bestuur. Blijkt dat participatie en overleg beter moeten om het beleid rijker maken.”

Dendermonde scoort lager op het “armoedebestrijdingsplan” en gemiddeld op het domein participatie. Voelt De Tondeldoos zich daardoor aangesproken?
Rita De Vis: “We voelen ons als armoedepartner zeker aangesproken. We namen daarom het initiatief om rond de resultaten met het lokaal bestuur in dialoog te gaan. Dendermonde heeft de strijd tegen kinderarmoede in het beleidsplan opgenomen, maar er is geen beleid voor bijvoorbeeld alleenstaanden of ouderen. Er zijn wel initiatieven maar een visie en een beleid op lange termijn ontbreekt. Op het vlak van participatie zijn wij vragende partij om bij de dialoog ook mensen die in armoede leven te betrekken. Zij weten immers best wat goede oplossingen zijn.”

Op onderwijs en vrije tijd”scoort Dendermonde beter dan gemiddeld. Welke rol speelt de huistaakbegeleiding en vrijetijdsparticipatie van De Tondeldoos daarin?
Rita De Vis: “Er werden goede initiatieven genomen om de schoolse kansen van kansarme kinderen te verhogen. Onze huistaakbegeleiding draagt zeker haar steentje bij, maar het verschil wordt vooral door de brugfigurenwerking en De Katrol gemaakt. Dendermonde scoort goed op het domein cultuur en vrije tijd. Om onze gezinnen wegwijs te maken in de administratieve doolhof van de mogelijkheden om de participeren groeide binnen De Tondeldoos het project vrijetijdsparticipatie. An en Muriëlle doen daarmee prachtig werk…”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van