Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

“Deze mobiliteitsstudie is totaal onaanvaardbaar”

De Werkgroep Briel in Baasrode reageerde begin dit jaar op een nieuw mobiliteits-effectenrapport (Mober) dat afgelopen zomer werd opgesteld. “Er wordt opnieuw een voorstel gedaan om een parallelbaan aan te leggen naast de Mandekensstraat. In een zoveelste editie op rij kreeg een studiebureau wederom de opdracht om voorstellen te doen voor een oplossing om de mobiliteit te verbeteren. Al in 2006 was hier sprake van, in wat toen een streefbeeldstudie N17 heette. Na 15 jaar en minstens evenveel voorstellen is men er nog altijd niet in geslaagd om een aanvaardbaar voorstel te doen en worden de bewoners uit de buurt nog steeds in de onzekerheid gehouden”, aldus Jan Van Steen, voorzitter van de werkgroep.

“Het Mober is een vrijgeleide om door te gaan met het project Briel voor de aanleg van laad- en loskades. Het bevat 12 scenario’s voor de aanleg van een nieuwe weg. Die zou kunnen starten aan de Oeverstraat, of aan de Diepmeerstraat of aan de Fabriekstraat. De studie, opgesteld op basis van verouderde gegevens, geeft ontegensprekelijk aan dat geen enkele van de voorgestelde oplossingen goed is. De stad Dendermonde wil dit Mober absoluut goedgekeurd krijgen omdat dit een voorwaardelijke stap is alvorens men een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) kan opstellen voor het project Briel. Als dit Mober wordt goedgekeurd krijgen de overheden een blanco cheque om het “project Briel” door te zetten.”

“Het project Briel is van in den beginne een doodgeboren kind geweest en het zal het altijd blijven”, concludeert Jan Van Steen. “Bijna 15 jaar is men ermee bezig zonder enige vooruitgang. Wat de ‘bezielers’ tot nog toe wel bereikt hebben is de ziekmakende angst die ze alle bewoners van den Briel aangejaagd hebben en de menselijke vluchtreactie bij sommigen die ertoe geleid heeft dat ze, met spijt in het hart, ‘beslist’ hebben om hun huizen te laten opkopen om ze daarna gesloopt te zien. En dit alles naar aanleiding van een Overheidsproject waarin termen als “kwaliteit”, “duurzaamheid” en “leefbaarheid” als grote woorden in de beschrijving stonden voor het publiek in 2011.”

“Deze mobiliteitsstudie is totaal onaanvaardbaar. De overheden kozen destijds uit verschillende mogelijkheden voor dit plangebied. Ze kozen verkeerd. Dat heeft de Werkgroep Briel steeds onderstreept. Er moet rekening gehouden worden met de werkelijke noden en met de mensen, zowel de mensen woonachting in het gebied, de omwonenden als de inwoners van Baasrode.”

“De Werkgroep Briel herhaalt zijn standpunt: geen tweede Doel in Baasrode! Wij hebben ook maar één leven en we leven al te veel jaren in angst, onzekerheid en ja, ook woede. Een project zonder draagvlak en zonder toegevoegde waarde moet NU gestopt worden!”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van