Zoek

Eerste ontwerpbeelden van nieuwe sporthal in Grembergen

Het lokaal bestuur Dendermonde heeft plannen om op het terrein van voetbalclub KAVD een nieuwe sportinfrastructuur te bouwen. Het bestuur ontving daarvoor zelfs een subsidie van 1.026.000 euro.

Deze week werden de eerste schetsen van de multifunctionele sporthal met diverse zalen getoond. Het sportcentrum zal bestaat uit een omnisportzaal voor volleybal, basketbal, badminton, zaalvoetbal, handbal, tennis enzovoort. Er komt ook een danszaal met vaste spiegelwand en een trampolinehal. Daarnaast wordt ook een polyvalente zaal ingericht en een mooi terras met zicht op de groenzone.

Het gebouw zal drempelvrij zijn waardoor het toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers.

“We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe sporthal een boost zal geven aan het lokale sportleven en een fijne thuishaven zal zijn voor vele Dendermondse sportclubs, sporters en supporters”, aldus schepen Leen Dierick (CD&V) en schepen Lien Verwaeren (CD&V). “Het plan voor de sportsite zet maximaal in op de bereikbaarheid van het terrein voor alle weggebruikers. De hoofdontsluiting en toegang tot de parkeerzone voor de bezoekers zal verlopen via de gewestweg Grootzand.”

Naast de sporthal, de parking en de padelsite rest er nog ongeveer 5.000 m² (groene) ruimte. “Voor de invulling van deze open, groene ruimte gingen we in overleg met de bewoners van Grembergen. We vroegen de bewoners inspraak omtrent 3 thema’s: sport, spel en recreatie; duurzame innovatie en groenvoorzieningen. De suggesties die naar voor kwamen tijdens dit overleg, worden mee afgewogen bij de verdere ontwikkeling van de omgevingsaanleg.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van