Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

“Culturele leven in Dendermonde in goede gezondheid”

Het Forum Cultuur overhandigde op 27 juni zijn nota ‘Speerpunten Lokaal Cultuurbeleid’ onder meer aan de huidige schepen van Cultuur. We nemen hieronder de volledige persnota over. De speerpuntennota zelf kan je hier downloaden. Forum Cultuur overhandigt Speerpuntennota Sinds zijn omvorming van Cultuurraad naar Forum Cultuur heeft de adviesraad op korte tijd een stevige reputatie […]

Meer inspraak dankzij hervormde cultuurraad

gemeenteraad

Dendermonde – De gemeenteraad keurde op 11 februari de nieuwe structuur voor de cultuurraad goed. De adviesraad bestaat daardoor nu uit drie geledingen en heet voortaan ook ‘Forum Cultuur’. “Dit betekent een fikse duw in de rug van lokale verenigingen onder de vorm van verbeterde inspraak”, aldus de schepen Lien Verwaeren en cultuurbeleidscoördinator Dimitri Beeckman. […]

Cultuurraad zoekt nieuwe bestuurders

Dendermonde – Het bestuur van de stedelijke cultuurraad wordt opnieuw samengesteld. “De stedelijke cultuurraad doet dan ook een oproep naar haar verenigingen en persoonlijk geïnteresseerden om mee te werken aan het culturele leven van Dendermonde. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste zesmaal per jaar. In de maanden juli en augustus wordt niet vergaderd. Kandidaat-bestuursleden, dit […]