Search

“Culturele leven in Dendermonde in goede gezondheid”

Het Forum Cultuur overhandigde op 27 juni zijn nota ‘Speerpunten Lokaal Cultuurbeleid’ onder meer aan de huidige schepen van Cultuur. We nemen hieronder de volledige persnota over. De speerpuntennota zelf kan je hier downloaden.

Forum Cultuur overhandigt Speerpuntennota

Sinds zijn omvorming van Cultuurraad naar Forum Cultuur heeft de adviesraad op korte tijd een stevige reputatie opgebouwd als vriendelijke luis in de pels van het Dendermondse cultuurbeleid. Het is voor het Forum Cultuur dan ook voor de hand liggend in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een visie af te leveren aan huidige en toekomstige beleidsmakers.

De afgelopen maanden werd naarstig gewerkt aan een nota gebaseerd op een bevraging bij het netwerk van adviesverleners van het Forum, een bevraging van Cultuurcontentement en vorige adviezen van het Forum.

Woensdag 27 juni werd de speerpuntennota dan officieel voorgesteld en overhandigd. Sons Of Sirius zorgden voor de muzikale omkadering in Belgica Bis, terwijl Studio Yvio de speerpuntennota op zijn geheel eigen manier ontleedde.

“Uit onderzoek is gebleken dat er in Dendermonde zo’n 15.000 amateurkunstenaars aan het werk zijn, het belang van een uitgekiend cultuurbeleid mag dan ook niet onderschat worden” zegt Wim Leybaert, voorzitter van Forum Cultuur.

“Het culturele leven in Dendermonde blijkt uit onze bevraging ook in goede gezondheid te zijn. Het ontsnapte aan de grote besparingswoede en, mede dankzij een goede praktische en financiële ondersteuning vanuit de stad, zagen een groot aantal nieuwe initiatieven het levenslicht. Enkele daaronder zijn zeer bekend zoals Boulevart, Belgica Bis of de Uitpas, telkens initiatieven van de stad. Het overgrote deel echter zijn honderden initiatieven van verenigingen en individuen die elk hun eigen specifieke publiek aantrekken”, vervolgt Wim.

“Het Forum Cultuur en bij uitbreiding de duizenden leden van de aangesloten verenigingen hebben natuurlijk ook nog wensen voor de toekomst”, vult Anne-Lies Segers van het Cultuurloket aan.

“Wij krijgen vaak de vraag naar gepaste accommodatie, of materiële ondersteuning. Daarnaast merken wij ook dat verenigingen op zoek zijn naar verregaande samenwerkingen, maar zij hebben ook vragen die een zekere expertise van de ambtenaren verwacht.”

Verder in de nota valt ook op dat er vraag is naar een beleid dat gericht is op integratie, meer ondersteuning om kansarmen te leiden naar culturele evenementen of verenigingen. De Dendermondenaar verwacht ook een kwalitatievere zomerprogrammatie en een duidelijke visie voor het talrijke onroerende erfgoed. Men verwacht in het algemeen ook dat in Dendermonde het traditionele gekoppeld kan worden aan een progressief beleid waar men ook voldoende inspraak in heeft.

De nota “Speerpunten Lokaal Cultuurbeleid” werd overhandigd aan de huidige schepen van Cultuur, maar ook aan de overige politici die zich in de toekomst willen buigen over het cultuurbeleid van de stad.

“Of deze mensen in de toekomst in de meerderheid of de oppositie terecht komen maakt voor het Forum Cultuur niet echt uit”, besluit Leybaert. “Zolang men rekening houdt met de wensen en verzuchtingen van deze nota zien wij de toekomst positief tegemoet. Wij zullen de politici in de toekomst dan ook regelmatig herinneren aan deze nota!”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van