Subsidies voor nieuwe sociale woonprojecten

0

Dendermonde – De nood aan sociale huurwoningen in Dendermonde blijft groot. De gemeenteraad keurde daarom afgelopen week een overeenkomst goed voor nieuwe projecten.

“Begin 2017 bedroeg het aanbod 9,93 %. Aangezien het sociaal objectief van 9 % reeds werd behaald, kan het stadsbestuur opnieuw een sociaal woonbeleidsconvenant van drie jaar aangaan met de Vlaamse Regering. Dankzij deze convenant kunnen subsidies verworven worden voor projecten van 102 bijkomende sociale huurwoningen voor de komende 3 jaar”, aldus het stadsbestuur.


“Het realiseren van sociale woonprojecten blijft belangrijk gezien de lange wachtlijsten van huisvestingsmaatschappijen en het feit dat ‘wonen’ de belangrijkste factor vormt in de aanpak van armoede.”