“In een democratie is kritiek en discussie nodig”

0

jan pauwels

Dendermonde – In oktober volgend jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Het zal dan zes jaar geleden zijn dat in Dendermonde CD&V en sp.a in een coalitie stapten om de stad samen te besturen en N-VA, Vlaams Belang, Open Vld en Groen op de oppositiebanken terecht kwamen. De komende maanden laten we de voorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad aan het woord. Jan Pauwels, voorzitter van CD&V, bijt deze maand de spits af.

Jan Pauwels werd in 2012 voorzitter van de lokale afdeling van CD&V. Hij had toen al heel wat politieke ervaring in verschillende functies en is ook beroepshalve politiek actief.


“Waar we vandaag met onze afdeling staan, is het resultaat van jarenlang hard werk door heel wat mensen voor en achter de schermen”, vertelt Jan. “We hebben met onze burgemeester een sterke kopman én we zijn bovenlokaal vertegenwoordigd door een parlementair en een député. De coalitie draait ook goed. De verhoudingen zijn duidelijk en dat zorgt voor stabiliteit.”

“Dit stadsbestuur kreeg in 2014 nochtans een koude douche. De budgetten werden vanuit Brussel teruggeschroefd en dus moest het bestuur de tering naar de nering zetten. We werden gedwongen om een beleid van zuinigheid te voeren. Sommigen verweten ons een gebrek aan ambitie. Hoe dan ook zijn we geen voorstander van een spektakelbeleid”, zegt Jan Pauwels.

“Anderzijds overstijgen dossiers zoals de doortrekking van de N41 en de nieuwe gevangenis de bevoegdheden van het stadsbestuur, maar worden we daar wel op afgerekend. Ook de zogenaamde mobiliteitsknoop is geen eenvoudige zaak omdat Dendermonde geen historische ringweg heeft en alle doorgaand verkeer als het ware door de stad moet.”

Stevige debatten

“De sfeer binnen onze afdeling is zeer goed. We voeren intern stevige debatten en discussies, maar treden altijd eendrachtig naar buiten”, vertelt Jan. “We onderhouden ook heel korte communicatielijnen met onze mandatarissen en beleidmakers.”

Jan Pauwels: “CD&V doet niet aan sloganeske politiek en wij zullen bijvoorbeeld nooit van deur tot deur gaan om mensen te bevragen. Onze mandatarissen weten zelf wat leeft in Dendermonde omdat onze partij is opgebouwd uit verschillende bewegingen en verenigingen die heel dicht bij de mensen staan. Het DNA van onze partij is heel sterk verweven met dat van onze samenleving. We houden onze vinger aan de pols dankzij de vertegenwoordigers van deze bewegingen en verenigingen.”

Toekomst

“We willen de stad blijven besturen na 2018. We houden daarbij rekening met de 45.000 inwoners van onze stad. Andere partijen kunnen hun standpunten dikwijls scherper formuleren omdat ze de belangen van een deel van de inwoners behartigt. Het zou fout zijn om daaruit te besluiten dat we te weinig ambitie hebben. Ik heb trouwens niet het gevoel dat we onze boodschap en onze standpunten niet kunnen uitdragen. Dat zit wel goed.”

Jan Pauwels laat ook liever de mandatarissen van de partij aan het woord.

“We hebben elk een eigen taak binnen het geheel. Onze mandatarissen spelen in de spits terwijl anderen, zoals ikzelf, zorgen voor de balverdeling en de achterlijn in de gaten houden. Ik ben bijvoorbeeld trots op onze jongerenwerking. Zij zorgen met nieuwe ideeën voor een waardevolle input. Ook de vrouwenwerking levert prachtig werk. Het resultaat daarvan is dat we drie vrouwelijke schepenen hebben. We hebben ook een sterke seniorenwerking.”

Wat de samenstelling van de kieslijst betreft heeft Jan Pauwels een duidelijke visie. “Elke kandidaat op onze lijst moet een waardige kandidaat voor de gemeenteraad zijn. We doen niet aan opvulwerk. Pas na nieuwjaar zullen we de eerste namen bekendmaken. We gaan geen gans jaar campagne voeren, maar zullen tot laatste dag van de legislatuur besturen, met de plezante en vervelende beslissingen die dat met zich meebrengt. Dat is onze verantwoordelijkheid.”

“Het is een voorrecht om dit te doen. Het gaat tenslotte over de stad waarin ik ben opgegroeid, woon, leef en werk”, besluit Jan. “Soms gaat het trager dan gehoopt, maar de afgewerkte projecten geven veel voldoening. De kritiek is soms hard, maar in een democratie is kritiek en discussie nodig.”