Sint-Lutgardis dertig jaar verbroederd met GV Sängerlust

gvsangerlust

Grembergen – De Vlaamse Kring Sint-Lutgardis organiseert op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei in de Grembergse gemeenteschool het zevende Internationaal Koortreffen. Het Sint-Lutgardiskoor ontvangt dan het mannenkoor G.V.Sängerlust 1951 uit Nieder-Liebersbach in Duitsland. “Al voor de zevende keer in dertig jaar tijd komt het volledige koor naar Grembergen. Het begon allemaal in 1975 toen Bert Renette en Maurits Waegeman het Sint Lutgardiskoor voor de eerste keer meenam naar Nieder-Liebersbach. Deze eerste ontmoeting zou de start worden voor een jaren lange vriendschap tussen beide koren”, vertelt Marc De Koning.

DeVlaamse Kring Sint-Lutgardis heeft de voorbije dertig jaar onder impuls van toenmalige voorzitter en huidig erevoorzitter Hubert Baert de contacten met Nieder-Liebersbach weten te onderhouden. Het regelmatig heen en weer reizen van afvaardigingen van de beide koren zorgde ervoor dat vuur van de vriendschap bleef branden. “In deze dertig jaar zijn er tussen verschillende families, zowel in Nieder-Lieberbach als in Grembergen, echte vriendschapsbanden ontstaan. Om deze verbroedering te vieren zal er in het pinksterweekend heel wat gezongen en gefeest worden”, licht Marc De Koning toe.

Op zaterdag 26 mei vanaf 20 uur vindt een gezellige avond met samenzang plaats. Wim Janssens zorgt voor luchtige liederen die iedereen kent en kan meezingen. “Van onze Duitse vrienden weten wij dat ze op hun beurt verschillende liederen zullen brengen. Ook zullen er die avond sketches worden gebracht zowel van het Sint-Lutgardiskoor als van Sängerlust. Wij kunnen u deze avond zeker aanbevelen ook al omdat de toegang gratis is”, vertelt Marc De Koning.

Op Pinksteren, zondag 27 mei, om 10.30 uur zal G.V.Sängerlust de hoogmis in de Grembergse parochiekerk opluisteren. Dirigent Erich Schütz heeft een voorliefde voor kerkmuziek wat zal resulteren in een prachtige uitvoering van de liederen in deze misviering. Na afloop volgt een gezamenlijke feestmaaltijd.

Op zondagavond 27 mei heeft een dubbelconcert plaats. Om 20 uur bijt het Sint-Lutgardiskoor onder leiding van Wim Janssens de spits af. G.V.Sängerlust onder leiding van Erich Schutz zal als tweede koor optreden. Na dit dubbelconcert volgt een verbroederingsfeest met Pousse Café van Wim Janssens en dit tot in de late of vroege uurtjes. “Dit Pinksterweekend is zeker een aanrader voor wie van luchtige koormuziek houdt, maar ook van leute en plezier”, aldus Marc De Koning.

Meer informatie: 052 21 83 88, 052 22 10 43 of 052 22 50 18.

www.sängerlust.de

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

2 reacties

  1. ik dachd dat de verleden tijd van verbroederen met een “d” eindigte; of is het de verleden tijd van verbroederten??
    Dit is editie (on)waardig…

Geef een reactie