Zoeken

Sluiten stadsdiensten tussen kerst en nieuwjaar?

Het stadsbestuur peilt naar de verzuchtingen van het personeel in verband met het mogelijk sluiten van de stadsdiensten tussen kerstmis en nieuwjaar de stadsdiensten. Het bestuur organiseert hiervoor een bevraging bij het personeel. Misschien is het interessant om hierover ook de inwoners te polsen. *** Burgemeester Buyse droomt van een haven in Dendermonde om op die manier het vrachtvervoer op de weg te verminderen. Deze haven wil hij inplanten in de omgeving van de Vlassenbroekbrug. Om dit plan te realiseren is een wijziging van het ruimtelijk structuurplan nodig. *** Het stadsbestuur wil voor eens en altijd komaf maken met de erbarmelijke toestand van de stationsbuurt in Schoonaarde. Het dossier over de heraanleg van de buurt zit echter vast bij de NMBS. Het bestuur wil absoluut beweging krijgen in het project en drong onlangs bij de NMBS aan om in actie te schieten. *** Het stadsbestuur besliste om in de Koning Albertstraat in Sint-Gillis naast het voetpad ook de riolering te vernieuwen. Men ontdekte dat de riolen op enkele plaatsen zijn ingestort met onder meer wateroverlast als gevolg. *** De Grembergse wijk Ganzegavers werd 25 jaar geleden ingehuldigd. De wijkbewoners willen dit vieren en vroegen het stadsbestuur financiële steun. Omdat in de begroting geen aparte kredieten zijn voorzien en de “deze viering niet kan beschouwd worden als een 25-jarig jubileum van een vereniging” doet de stad geen bijdrage.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie