Search

Appels: vrije school, gemeenteschool, Freinetschool…

Appels, Dendermonde – Het was Open VLD die op de gemeenteraad van gisteren 21 februari de toekomst van de gemeentelijke basisschool in Appels op de agenda plaatste. Fractievoorzitter Kris Verberckmoes had het over de “dubbele splijtzwam”. Dat de meerderheidsfracties CD&V/N-VA en sp.a-spirit het onderling niet helemaal eens zijn, is duidelijk. Ook binnen de sp.a-spirit staan blijkbaar niet alle neuzen in dezelfde richting.

“Dat er nu, na maandenlang aanslepen van dit dossier, eindelijk klare wijn wordt geschonken door het college van burgemeester en schepenen”, zo vroeg Verberckmoes. “De Appelse bevolking, de scholengemeenschap, de leerkrachten, de leerlingen en de ouders hebben daar recht op.” Bovendien wil de Open VLD-fractie dat de stad “alles in het werk stelt opdat gemeentelijk onderwijs in Appels kan blijven bestaan.”

“Politieke spelletjes”

Uit het antwoord van schepen van onderwijs Pierre Caudron (sp.a-spirit) blijkt dat er nog geen beslissing is genomen over de basisscholen in Appels. Meer nog, het college onderzoekt nu nog een extra mogelijkheid: een Freinetschool. “Het is duidelijk dat beide fracties [van de meerderheid, nvdr] in plaats van een of/of-situatie bij voorkeur wensen te evolueren naar een en/en-situatie waarbij zowel de overgang [van de gemeenteschool, nvdr] naar de vrije school als de oprichting van een Freinietschool met garanties naar vrije keuze van godsdienst moeten gewaarborgd blijven”, aldus Caudron.

Het college kon dus nog geen concrete plannen voorleggen. Kris Verberckmoes liet dan ook duidelijk verstaan niet tevreden te zijn met het antwoord van de schepen. Hij legde een motie voor aan de gemeenteraad waardoor alle eerder gemaakte afspraken over de fusie als niet bestaande zouden worden beschouwd. De gemeenteraad verwierp de motie, al onthielden twee leden van de sp.a-spirit-fractie zich. Ivan Verleyen (sp.a-spirit) motiveerde die onthoudingen door erop te wijzen dat zijn fractie “voor een vrije schoolkeuze” is, maar niet wil meegaan in de “politieke spelletjes” van Open VLD.

Nogmaals: wordt ongetwijfeld vervolgd.

Zie ook de reportage die de collega’s van TV Oost op 7 februari uitzonden.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie