Zoek

CD&V/N-VA-fractie blijft fusie Appelse scholen vragen

Dendermonde, Appels – De twee coalitiepartners uit het Dendermondse stadsbestuur zijn het oneens over de toekomst van de twee lagere scholen in Appels. Nadat het schepencollege de beslissing bekend maakte de gemeenteschool te laten opgaan in de vrije basisschool, floot de sp.a-fractie haar schepenen terug. “Alleen al om ideologische redenen is dit onaanvaardbaar”, zo citeert Het Nieuwsblad een socialistisch gemeenteraadslid.

Vandaag, 6 februari, reageert de coalitiepartner met een niet mis te verstane persmededeling:

De CD&V/N-VA-fractie in de Dendermondse gemeenteraad neemt met grote verbazing kennis van de bocht die haar coalitiepartner sp.a neemt met betrekking tot de fusie van de gemeenteschool met de vrije school in Appels.

CD&V/N-VA roept de sp.a op om het akkoord over de fusie tussen de twee lagere scholen uit te voeren “en zo woord te houden ten opzichte van hun collega-schepenen, de leerkrachten, de vrije school en de hele Appelse gemeenschap.” Verder benadrukt CD&V/N-VA dat de vrije onderwijskeuze, met “de mogelijkheid tot het volgen van zedenleer”, gewaarborgd blijft “voor de bestaande leerlingen”.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

5 reacties

  1. Dus volgens jou moeten ouders in Appels niet de keuze hebben of ze hun kinderen al dan niet katholiek onderwijs laten volgen – zonder daarvoor naar een andere gemeente te moeten gaan?

  2. beste Tim, ben je een inwoner van Appels ? Dan zou je weten dat wij maar 3000 inwoners hebben en een verouderende bevolking. Als je dat weet, dan weet je ook dat je daar onmogelijk 2 scholen mee kan vullen, zonder tweestrijd te zaaien. En DAT is het grote probleem !! Mensen moeten hier bijna letterlijk vechten voor hun job.

  3. Vechten om een job… Allemaal nogal groot om woorden. Feit is dat de Gemeenteschool in Appels niet meer rendabel is voor de Stad. Andere gemeenten liggen echt niet ver voor -de minderheid- mensen die geen katholiek onderwijs willen volgen. Feit is ook dat bijna alle ouders hun kinderen naar een zeer gewaardeerde katholieke kleuterschool sturen. Daar maken ze geen problemen van, dus waarom zouden ze dat doen over de lagere school. Trouwens het vak Rooms-Katholieke Godsdienst krijgen en studeren hoeft niet perse te betekenen dat je ook gelooft in die godsdienst. Zedenleer behandelt trouwens voornamelijk dezelfde thema’s, alleen komt dat item – god en Jezus – daar niet aanbod. Wat leren leerlingen in andere vakken niet allemaal waar ze véél minder aan hebben dan wat levensbeschouwelijke wijsheid.

    Ik ben vrij zeker dat de inwoners van Appels hier geen problemen van maken. Het zijn gewoon weer die politiekers die problemen maken van dingen waar ze zelf zeer ver vanaf staan. Misschien kunnen ze beter eens gewoon luisteren naar de opinie van de gewone burgers. Die gewone burgers zijn toevallig ook hun kiezers.

  4. Als je beweert een oplossing te zoeken voor de hele Appelse bevolking kan je niet rond het feit dat verplichte godsdienstlessen een struikelpunt zijn. Ik heb geen probleem dat er in bepaalde gebieden uit noodzaak een fusie is tussen het vrij en officieel onderwijs, maar dit moet met respect zijn voor alle partijen. Een keuze waarbij anders- of niet-gelovigen op termijn geen keuzevrijheid hebben getuigt daar niet van.

    Ik erger mij dan ook aan de houding van CD&V/ N-VA. Langs hun kant is het ‘christelijk project’ iets waar we blijkbaar niet van kunnen vragen om er uitzonderingen op te maken omdat het voor hen essentieel is. Maar wanneer mensen van een andere geloofsovertuiging aangeven dat zij belang hechten aan hun eigen overtuiging dan is dit volgens hen blijkbaar van minder belang. Ik vind niet dat men van anderen kan vragen wat men zelf niet bereid is te doen. In die zin is het aan nu CD&V/N-VA om een voorstel op tafel te leggen dat wel getuigt van een consistente houding .

    Wat betreft de reactie van Wouter Rogiers: Ten eerste wordt in het vak Zedenleer ook aandacht besteed aan andere godiensten. Dus het draagt minstens evenveel bij aan de levensbeschouwelijke wijsheid als godsdienst (en zelfs vaak meer, want het blijft daar niet beperkt tot enkel de kantholieke godsdienst). Ten tweede er is een onderscheid tussen een godsdienst bestuderen en het als gelovige beleven. De godsdienstlessen in het vrij onderwijs leggen vooral de nadruk op het laatste. Als niet-gelovige zou ik er een enorm probleem mee hebben om bvb verplicht deel te nemen aan bidden, biechten enzovoort. Op die manier kom je volgens mij dan ook zeer dicht bij het inperken van de godsdienstvrijheid.

Geef een reactie