Zoeken

Woon jij straks in een speelstraat?

Dendermonde – Je kan je straat nog tot en met 25 april kandidaat stellen om tot speelstraat te worden verklaard. “Vorige zomer zijn negen Dendermondse straten als speelstraat ingericht. Het werd voor het merendeel van de bewoners een leuke en positieve ervaring. Het stadsbestuur wil ook in de komende zomervakantie opnieuw speelstraten inrichten. Spelen is immers een recht voor kinderen, kinderen kunnen er veilig spelen en leren fietsen, ze maken nieuwe vriendjes en ook de volwassenen leren elkaar kennen”, aldus jeugdschepen Meremans.

Je straat kan niet zomaar een speelstraat worden. Eerst en vooral moet ten minste de helft van de bewoners akkoord gaan met dit initiatief. De straat moet liggen in een wijk met een overheersend woonkarakter waar de snelheid beperkt is tot 50km/u. Er mag geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer passeren. Tijdens de afgesproken uren wordt de straat aan de toegangen afgesloten door afsluithekkens. Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of een garage hebben in die straat en fietsers hebben toegang tot de speelstraat.

Uiteraard mogen ziekenwagens en brandweerwagens de straat inrijden indien noodzakelijk. De bestuurders die in de straat rijden moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang vrij laten voor de spelende kinderen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten desnoods afstappen.

De bestuurders mogen de kinderen die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. De hekken worden op de gepaste tijdstippen geplaatst en weggenomen door plaatselijke verantwoordelijken. De jeugddienst zal indien wenselijk zorgen voor animatie en bepaalde attracties tijdens welbepaalde periodes.

Meer informatie Stedelijke Jeugddienst. 052-21 20 93 of jeugddienst@dendermonde.be

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie