Zoek

Parken voor Schellekens en Bruynincx

Dendermonde – Met de onthulling van de naamborden kregen de twee delen van het stadspark op de Dag van het Park offiieel hun nieuwe naam. Aan de ene zijde van de viaduct vinden we het Daniël Schellekenspark, aan de andere het William Bruynincxpark. Burgemeester Piet Buyse is ook leraar geschiedenis, en dat bleek tijdens zijn toespraak. Daarin ging hij dieper in op de rol die Schellekens en Bruyninnx speelden in de geschiedenis van Dendermonde.

Daniël Schellekens was net als Robert Ramlot een rijke industrieel. Elk van hen schonk in 1938 de stad 10.000 frank “voor het aanleggen van een Park voorzien aan de Leopold II laan.” Als dankbaarheid was toenmalig burgemeester Joseph Verbelen van plan “den naam der milde schenkers aan een straat of aan een weg in het nieuwe park te geven”. Robert Ramlot kreeg ondertussen al een straatnaam. Voor Schellekens was het langer wachten. Piet Buyse: “Het stadsbestuur besliste in april 2006 dit deel van het stadspark het Daniël Schellekenspark te noemen. Zo komen wij vandaag een belofte na, die 70 jaar geleden door onze voorgangers werd geformuleerd. Met de onthulling van het bord zal deze nieuwe naam Daniël Schellekenspark zichtbaar zijn voor alle passanten van het park.”

Bruynincx

De naam van het andere deel van het park komt van een andere belangrijke figuur uit de geschiedenis van de stad. “In april 2006 besloot de gemeenteraad ook om het gedeelte van het stadspark aan de overzijde van het viaduct de naam William Bruynincxpark te geven, dit ter herdenking van de gelijknamige ereburgemeester, de laatste burgemeester van de kleine centrumstad Dendermonde”, aldus Piet Buyse op de Dag van het Park. “Als schepen van openbare werken was hij in de jaren vijftig nauw betrokken bij de aanleg van de Stationsstraat en de realisatie van dat gedeelte van het stadspark. Wij onthullen ook vandaag het straatnaambord dat deze naam kenbaar maakt aan de voorbijgangers en de bezoekers van het park.”

Als je deze zomer in een van beide parken zit, ligt, speelt of wandelt, weet je welke historische figuren je mag bedanken.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie