Zoek

Heisa rond uitgangsleven in Stationsbuurt

Dendermonde – De afgelopen dagen is er heisa ontstaan rond het uitgangsleven in de stationsbuurt. Tim De Vogel stuurde naar aanleiding van een proces verbaal rond geluidshinder een open brief waarin hij het stadsbestuur oproept om een tolereerbaar beleid te voeren en er voor te zorgen dat de Stationsbuurt niet helemaal doet bloeit.

“Zondagochtend om 2u30 werd in de enige nog geopende herberg een proces verbaal opgesteld wegens geluidshinder. Er werd 96db gemeten i.p.v. 90db”, vertelt Tim De Vogel, die in de betrokken herberg aan het werk was als DJ. Zijn bedoeling is niet om het opgestelde proces verbaal aan te klagen, hij wil naar eigen zeggen gewoon de aandacht vestigen op het feit dat de Stationsbuurt – vroeger de uitgangsplaats bij uitstek – helemaal aan het doodbloeien is. “Momenteel staan er in de stationsbuurt meer panden leeg dan dat er uitgebaat worden”, licht Tim De Vogel zijn betoog toe. “Ik ben ervan overtuigd dat dit deels komt vanwege de constante stigmatisering van de stationsbuurt en het bijhorende repressieve beleid dat er gevoerd wordt.”

Burgemeester Piet Buyse en Paul Putteman, korpschef van de lokale politie, weerleggen in een gezamenlijke mededeling de kritiek van De Vogel. “De betrokken herberg werd eerder al eens verwittigd en hield zich dus niet voor de eerste maal aan de afsprakend die gemaakt werden”, luidt het. De Burgemeester en de politie roepen op tot het respecteren van het afsprakencharter dat in 2006 door alle uitbaters van de herbergen in de Stationsbuurt werden ondertekend.

Tim De Vogel vindt echter dat er meer aan de hand is. Er kwam die bewuste nacht geen klacht binnen wegens geluidshinder. “Als Dendermonde er genoegen mee neemt om een stad te zijn waarbij de actieve bevolking die graag des weekends uitgaat, te beperken, en er continu repressatief tegen op te treden – zowel despijts als ongeacht enige aangetoonde overlast – vind ik dit een jammerlijke zaak.”, licht de Vogel verder toe. Hij stelt dat het probleem groter is dan gewone geluidshinder. “Ik heb vollop begrip dat een stadsbestuur liever de potentiële overlast op naburige gemeente en steden overlaat – maar heb minstens de zin te beseffen dat er in eigen streek altijd plaatsen moeten zijn waar jonge mensen zich kunnen amuseren in het weekend. De laatste horecazaken die in het Dendermondse ’s nacht nog leven zijn op één hand te tellen.”

Burgemeester Piet Buyse stelt dat het huidige probleem kan opgelost worden door wederzijds respect.”Het is niet altijd gemakkelijk om het evenwicht te bewaren tussen enerzijds het uitgangsleven en anderzijs het bewaren van de rust in de uitgangsbuurt en het beperken van de overlast voor de omwonenden”, lezen we in de persmededeling.  “Het is belangrijk dat alle partijen begrip voor elkaar opbrengen en dat kan gefuifd worden met respect voor het wettelijk kader en het afsprakencharter. Zoniet zal er steeds een conflict zijn tussen “fuivers“ en omwonenden.”

Einde discussie dus, maar of feestend Dendermonde hiermee genoegen neemt, is tenzeerste de vraag.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

8 reacties

 1. Toch enkele relativeringen bij het antwoord:

  Ik heb bewust de zaak in kwestie niet vernoemd, omdat de eigenaar niet op de hoogte was van mijn schrijven – en ik ook zeker niet uit zijn naam sprak. In die zin vind ik het vernoemen ervan dan ook een beetje jammer. Mijn betoog was in persoonlijke naam – en ik had dat graag zo gehouden.

  Ten tweede is het geen geheim dat ik DJ ben – ik ben trouwens gestopt met draaien om met de politie te spreken, en heb uiteindelijk de rest van de nacht bijna constant buiten met mensen over de toestand van onder andere de stationsbuurt staan discussieren. Dat doe ik omdat het mij aan het hart ligt, en niet omwille van persoonlijk gewin zoals men probeert aan te geven.

 2. “De betrokken herberg werd eerder al eens verwittigd en hield zich dus niet voor de eerste maal aan de afsprakend die gemaakt werden … ”

  IK WIL HIER ENKEL AAN TOEVOEGEN DAT DE ENIGE KEER DAT DE POLITIE NA EEN KLACHT IS KOMEN VERWITTIGEN WAS OP DATUM VAN 5 APRIL 2008 DUS AL MEER DAN 2 MAAND GELEDEN TIJDENS EEN OPTREDEN VAN DE DENDERMONDSE ROCKGROEP “THE SINS” …

  EEN DRUMSTEL PRODUCEERT NU EENMAAL MEER DAN 90 DECIBEL …

 3. Wat ik me hierbij afvraag is staat het daar zo leeg door de controles naar geluidsoverlast van de politie of is het daar voor andere redenen. Eerlijk gezegd, toen ik eens naar daar ging op een zaterdagavond verschoot ik en was ik beschaamd dat dit mijn stad was. Er stond zelfs een politiecombi met platgestoken banden en er was dan nog een vechtpartij ook op die avond. En ik heb van nog anderen gehoord dat er daar veel problemen zijn met geweld, drugs en geen respect t.o.v. de politie. Was voor mij al een reden om als ik weg ging, ergens anders te gaan waar je wel nog rustig iets kunt drinken zonder dat je omver wordt gestopt door een paar vechtende gasten. Weet nu niet of het daar al verbeterd is maar paar jaar geleden het de stationsbuurt allesbehalve een goede naam.

 4. Als gediplomeerde slagwerker weet ik hoeveel decibel een drumstel kan produceren. Optreden of niet, rock of geen rock, je moet al hard slaan om aan 90db te komen. Uiteraard zal de combinatie drum – elektrische gitaren en stevige rockmuziek van The Sins deze 90db wel overstijgen. Maar optreden of niet… afspraken zijn afspraken en hou de deuren gesloten. Langs de andere kant begrijp ik het standpunt van de uitbaters. Ambiance in je café krijg je niet door stille muziek op de achtergrond. Misschien moet er toch eens gesproken worden op bv ééns per maand een uitzondering toe te staan op de 90db regel? Dan hebben de buren één keer last per maad en komt er misschien toch één maal per maand leven in de brouwerij, euh stationsbuurt.

 5. Om even aan te geven hoe het er in andere steden aan toe gaat: dit komt uit het beleidsplan van de stad Brugge – die niet meteen bekend staat als een stad van baldadigheden.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  4.) Bemiddelend en gepast sanctionerend optreden bij geluidsoverlast

  De Stad heeft verschillende instrumenten in handen voor het omgaan met het probleem geluidsoverlast.

  • Bemiddelend optreden via overleg tussen de klager en de betrokken uitbater. De betrokken actoren, politie, leefmilieu en preventiedienst moeten elkaar goed op de hoogte houden.

  • Bij gegronde klachten metingen uitvoeren door Leefmilieu of Politie en indien nodig sanctionerend optreden.

  De aanpak van geluidsoverlast wordt best gebaseerd op feitelijke klachten of duidelijk aanwijsbare overlastsituaties. Op dat vlak is een goede afstemmingen tussen de betrokken diensten noodzakelijk.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 6. Aspharanx, als jonge Dendermondenaar heb ik het verhaal gevolgd en volgens mij illustreert uw post wat Tim de Vogel bedoelt: de overlast aan de stationsbuurt is sterk verminderd, maar het stigma en het repressieve beleid blijven onverkort, waardoor het station als uitgangsbuurt doodbloedt. In het verleden was dergelijk beleid inderdaad meer dan gerechtvaardigd, en het heeft zijn vruchten afgeworpen, wat in de open brief niet ontkend wordt.

  Gelet op de betrachting om de uitgangsbuurt niet in de stadskern, maar aan de stadsrand in te planten (~Ckomilfoo), gelet op het beleid om jonge mensen in de stad houden (nu: uitgaan, later: wonen en belastingen betalen) en conform de doelstellingen van het kersverse jeugdbeleidsplan (positieve beeldvorming naar jongeren toe, de aandacht voor jeugdruimte), zou het logische vervolg moeten zijn om een tweede luik aan te vangen, waarin men het station positief benadert en de nodige zuurstof geeft om uit te groeien tot een veilige, doch levendige uitgangsbuurt. Momenteel wordt er een eenzijdig veiligheidsdiscours gevolgd, terwijl de buurt meer nodig heeft dan dat alleen.
  In die context vind ik het niet ernstig dat politici en politie zich wegstoppen achter een 90 dB-regel: in een vol café betekent dat geluidsniveau nauwelijks meer dan achtergrondmuziek. Realistischer is om die regel als kapstokbepaling te lezen, zodat men een stok achter de deur heeft wanneer het geluidsniveau daadwerkelijk onaanvaardbaar is.
  Om een open deur in te trappen: de situatie is alleszins wat ze is. Ze is schrijnend in die zin dat– zoals De vogel terecht opmerkte – er op zaterdagnacht, om 02.30, allicht in heel Dendermonde, nog slechts één café geopend was waar jongeren konden fuiven. De jeugd vraagt uiteindelijk om niet meer dan de ruimte om jong te zijn. Uitgaan hoort daar onlosmakelijk bij (of heeft men misschien op korte termijn plannen voor die stedelijke fuifzaal, die in de verkiezingspropaganda door zowat elke politieke partij beloofd werd?).

  Wat mij verder tegen de borst stuitte, is de manier waarop Tim, ook in de pers, werd voorgesteld: als betrokkene, als iemand die zich met de hele heisa persoonlijk voordeel wou doen. Blijkbaar is dat soort denken tot de standaard verheven. Iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet om in Dendermonde een leuk aanbod te creëren en te ondersteunen (City Sounds, Denderend, DMDforum, Red Room, enz.), kan én mag je niet van dergelijk strategisch-instrumenteel gedrag verdenken. Bovendien werd door het onterecht ondergraven van zijn geloofwaardigheid elk intellectueel eerlijk debat a priori gefnuikt.

  Tenslotte was het tergend hoe in het Nieuwsblad de uitbaters van Café Piron & Top Tien werden aangevoerd om de stelling van het stadsbestuur te ondersteunen. Café Piron kan je nu niet bepaald een jongerencafé noemen en de uitbater van Top Tien kan je net wél van opportunistisch gedrag verdenken, eerder dan van de oprechte bezorgdheid om de jeugd en het Dendermondse uitgangsleven in zijn totaliteit. Hij bleek wel heel gedienstig: ‘…Toen ik de brief las, heb ik meteen een onderhoud gevraagd en gekregen met de korpschef om mijn steun te betuigen…’.

 7. Ik sluit me aan bij wat Diederik zegt.
  Verder zie ik ook helemaal geen lijn in het optreden van de politie:
  Ik herinner me dat het charter waar verschillende keren zo lovend naar verwezen werd door de politie & stadsdiensten in de praktijk met zich meebracht dat onder meer talloze passanten hun identificatiebewijs werden gevraagd. Weinig bevorderlijk voor een goeie (uitgaans!)sfeer lijkt me.
  Anderzijds razzia, waarbij de personen waarvan iedereen weet dat net die gezocht worden, een kwartier voor aanvang buiten gaan staan, wachten en konden lachen.

 8. Onlangs meegemaakt in JH Move: optreden stilgelegd op politiebevel om 11u wegens geluidsoverlast. Een plaatselijk rockgroepje dat zelfs met zijn eigen versterkers de geluidsnormen zwaar overstijgt… Wat kan er dan wel nog volgens politie en stadsbestuur? Het bestuur van het jeugdhuis plant optredens altijd al heel vroeg in en contacteert ook hiervoor de omwonenden. Ook hier werd het werk van enkele vrijwilligers volledig teniet gedaan…

Geef een reactie