Stad informeert buurtbewoners over milieuvergunning VPK Oudegem

Oudegem – Op 9 augustus vorig jaar werd aan Oudegem Papier een nieuwe milieuvergunning verleend. In deze milieuvergunning werden strenge voorwaarden opgelegd die tegen 15 oktober 2008 gerealiseerd moeten zijn. Om de bewoners te informeren over de stand van zaken nodigt het stadsbestuur iedereen uit op de informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op woensdag 22 oktober om 19.30 uur in de gemeenteschool, Ouburg 25 in Oudegem.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Geef een reactie