Projectnota rond ontsluiting VPK klaar

Oudegem – Het stadsbestuur is al enige tijd bezig met het opmaken van een ontsluitingsplan voor VPK. Hiermee wil men de verkeersleefbaarheid in de aanpalende woonstraten verbeteren. Na de goedkeuring van de startnota in de provinciale auditcommissie, is het studiebureau begonnen met de opmaak van de projectnota. Hierin worden de principes die in de startnota waren vastgelegd, meer gedetailleerd uitgewerkt. Deze projectnota krijgt stilaan zijn definitieve vorm. Op donderdag 27 november om 20 uur zal deze nota tijdens een bewonersvergadering in de gemeentelijke basisschool worden voorgesteld.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Geef een antwoord