Zoeken

Projectnota rond ontsluiting VPK klaar

Oudegem – Het stadsbestuur is al enige tijd bezig met het opmaken van een ontsluitingsplan voor VPK. Hiermee wil men de verkeersleefbaarheid in de aanpalende woonstraten verbeteren. Na de goedkeuring van de startnota in de provinciale auditcommissie, is het studiebureau begonnen met de opmaak van de projectnota. Hierin worden de principes die in de startnota waren vastgelegd, meer gedetailleerd uitgewerkt. Deze projectnota krijgt stilaan zijn definitieve vorm. Op donderdag 27 november om 20 uur zal deze nota tijdens een bewonersvergadering in de gemeentelijke basisschool worden voorgesteld.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie