Schepencollege legt beleidsnota voor

Dendermonde – Ondanks de tumult op de vergadering van deze week, keurde de gemeenteraad alle voorgelegde begrotingen goed. De begrotingen van het stadsbestuur, de lokale politie, de Olympos, cultuurcentrum Belgica en het Autonoom Gemeentebedrijf passeerden de revue.

Daarnaast legde het stadsbestuur ook uit waar de krachtlijnen voor 2009 liggen. Uit de beleidsnota onthouden we vooral dat

  • de politiediensten speciaal zullen focussen op enerzijds het probleem van alcohol en drugs in het verkeer, en anderzijds problematische opvoedingssituaties,
  • het schepencollege hoopt de nieuwe bibliotheek in gebruik te kunnen nemen eind 2009,
  • het stadsbestuur, dankzij de ‘ontvoogding’, autonoom, sneller en beter bouwvergunningen zal afleveren,
  • er werk wordt gemaakt van enkele dringende herstellingswerken in de verschillende schoolgebouwen waar de stad verantwoordelijk voor is,
  • de duurzaamheidsambtenaar die de stad dit jaar heeft aangeworven een belangrijke rol zal spelen bij het aankoopbeleid van de stad,
  • Dendermonde samen met Berlare, Zele en Hamme een ruiterpad opzet,
  • er ook in Dendermonde aan administratieve vereenvoudiging wordt gedaan,
  • de stad het engagement herhaalt om een vaste stek te voorzien voor de Dendermondse speelpleinwerking, en
  • dat het stadsbestuur enkele defibrilatoren wil aanschaffen.
Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Geef een reactie