Schaatsen blijft verboden

Dendermonde – Burgemeester Piet Buyse laat weten dat het verboden is om te schaatsen op natuurijs. Hij doet dit naar aanleiding van een incident waarbij in Dendermonde een schaatser “zonder veel erg” door het ijs zakte.

— bijgewerkt 06/01: Schaatsen toegestaan

Het politiereglement vermeldt letterlijk: “Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde overheid is het verboden op de stadswaters (…) te schaatsen of het ijs te betreden. (..) Het is verboden het ijs te betreden van de waterlopen en vijvers van het openbaar domein behoudens op de plaatsen aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen.”

Piet Buyse licht verder toe: “Wij passen gewoon toe wat in het politiereglement staat. Dit is tot stand gekomen na uitgebreid advies en op basis van jarenlange ervaring. Je kan immers niet altijd visueel vaststellen of het ijs stevig is, zeker niet als er een laagje sneeuw bovenop ligt of wanneer het begint te dooien. Het bijna-ongeval van vorige zondag toont aan dat deze maatregel niet zomaar werd uitgevaardigd. Ik denk dat niemand een ongeval op zijn geweten wil hebben. Pas vanaf een ijsdikte van 12 à 15 cm kan het schepencollege het schaatsen op bepaalde plaatsen toelaten, maar dan nog pas op basis van een gunstig brandweeradvies. In dat geval worden ter plaatse bordjes geplaatst dat het wél toegelaten is om het ijs te betreden. Zodra de dooi is ingetreden vervalt deze toelating”.

“Ik reken op ieders burgerzin om deze maatregel correct op te volgen. De lokale politie krijgt opdracht om toe te zien op de naleving ervan”.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Geef een antwoord