Zoek

“Hypothekeer de toekomst van de nieuwe gevangenis niet”

Dendermonde – “Tegen 2012 moet er een nieuwe gevangenis staan. Als ze er niet komt in Dendermonde, dan wel in Sint-Niklaas of Aalst.” Met die woorden vatte Barbara Pas (Vlaams Belang) de frustratie van een grote meerderheid in de gemeenteraad samen. Het was Hans Michiels, fractieleider voor CD&V,  die deze week een oproep aan het actiecomité Oud Klooster op de gemeenteraad bracht. “Hypothekeer de toekomst van de nieuwe gevangenis niet”, zo luidde de boodschap.

Schorsing

Op 13 november 2008 schorste de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat de inplanting van de nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster regelde (lees het volledige arrest in PDF hier). De Raad van State had daar twee redenen voor. Enerzijds bracht het PRUP geen uitsluitsel over de ontsluiting. In het arrest van de Raad van State staat het als volgt: “Het bestreden PRUP voorziet in twee mogelijke ontsluitingen door de gevangenis. Het valt dus niet uit te sluiten dat de gevangenis zal worden ontsloten via de Gasthuisstraat.” En dat kan dus leiden tot”ernstige rustverstoring” voor de bewoners.

Anderzijds is er de kwestie van het uitzicht. De verdwijning van de akkers, en dus ook het weidse zicht dat de bewoners nu hebben, is een “ernstig nadeel”, zo staat in het arrest te lezen. “In de bestaande toestand is de locatie van de gevangenis ingenomen door akkers en weiden. Deze was bestemd, deels tot ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’, en deels tot ‘woonuitbreidingsgebied’. Het bestreden PRUP voorziet in een gevangenis met bijbehorende infrastructuur. Terecht merken verzoekers op dat zelfs in vergelijking met de bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’ dit een ernstig nadeel qua uitzicht betekent.”

“Actiecomité niet bereid tot gesprek”

Sinds het arrest is het stil rond het dossier, aldus Hans Michiels. “Wij vernamen dat het actiecomité Oud Klooster, dat verantwoordelijk was voor de klacht bij de Raad Van State, weigert in overleg te treden met de verschillende betrokken instanties. Nochtans werden door deze instanties, en in het bijzonder door het stadsbestuur, belangrijke inspanningen gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren van het comité.” De CD&V-er vroeg aan het schepencollege hoe het gesteld is met het dossier, en wat de gevolgen zouden zijn indien de gevangenis er niet komt.

protest in de BoonwijkDirk Abbeloos, schepen voor CD&V, legde in zijn antwoord aan Michiels uit dat aan beide bezwaren van de Raad van State ondertussen tegemoetgekomen is. Wat betreft de ontsluiting zei de schepen: “Er is een schriftelijk engagement vanwege de nv Waterwegen en Zeekanaal en de Vlaamse minister van Openbare Werken waarin men zich bereid verklaart om de ontsluiting van de gevangenis te laten gebeuren via de noordelijke weg, namelijk de dijkweg langs de Dender. Het ministerie van Justitie ziet dan ook af van de toegangsweg langs de woonwijk.”

Wat betreft het uitzicht wees de schepen erop dat zowel de minister van Justitie en de Regie der Gebouwen zich engageren de gevangenis op een beperkte oppervlakte te bouwen,  een groene buffer te voorzien én de verlichting te beperken en gericht aan te brengen. Ondanks dit alles zei de schepen dat het “actiecomité niet bereid [is] tot gesprek.”

Frustratie

Zowel uit de vraag van Hans Michiels als uit het antwoord van de schepen bleek grote frustratie. Het verlies van de gevangenis in Dendermonde zou immers het belang van Dendermonde als hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement ondermijnen. Bovendien zal de tewerkstelling, rechtstreeks maar ook onrechtstreeks, én de middenstand eronder te lijden hebben. Ook Barbara Pas, gemeenteraadslid en federaal parlementslid voor Vlaams Belang, deelde expliciet de bezorgdheid van de meerderheidspartijen.

Hans Michiels riep de gemeenteraadsleden op om een motie te steunen. Daarin vroeg hij dat “de toekomst van de nieuwe gevangenis niet langer wordt gehypothekeerd.” Alle partijen stemden voor de motie, op OpenVLD na. Die partij, niet toevallig die van Geert Vermeir die het voortouw neemt in het protest tegen de bouw van de gevangenis in de Boonwijk, blijft (tegen beter weten in?) pleiten voor een renovatie van het huidige gevangeniscomplex.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

6 reacties

 1. Het aktie-comité oud-klooster voert geen aktie tegen de ontsluiting maar tegen de lokatie van de gevangenis. Wat haalt een discussie over de toegangswegen uit, wanneer er geen sociaal draagvlak bestaat voor de inplanting in de groene zone van het oud-klooster.
  Wat nu vertoont wordt : culpabiliseren van het comité mbt de toekomst van de gevangenis is ongezien.
  Alle belastingbetalers en kiezers van Dendermonde verdienen een beter stadsbestuur dan wat wat we nu te zien krijgen….

 2. Als de hele bevolking van Dendermonde met uw “not in my backyard” principe moet rekening houden, dan zijn we inderdaad zeer ver van huis. De beslissing is genomen onder het vorige bestuur, en wat betreft uw stemgedrag; so be it. Het kan niet zijn dat het algemeen belang moet wijken voor een zeer kleine groep die zich al te dikwijls beroept op “groen” eigenbelang.

 3. Ik ben daar eens ‘per ongeluk’ beland tijdens een wandeling met vrouw en dochter en moet zeggen… amai, zo’n een mooi stukje rust en natuur op een halve kilometer van het centrum… ’t zou gewoon zonde zijn dat dit verdwijnt. Hebben ze misschien onvoldoende naar alternatieven gezocht?

 4. Er waren alternatieven, o.a. aan de Kroonveldlaan maar die locatie was te klein. Overigens, er wordt vaak gezegd dat het stukje natuur verloren gaat ten koste van een gevangenis maar niet vergeten dat het tot voor kort werd aangeduid als woonuitbreidings gebied op het RUP. Daarbij waren er twee scenario’s, enerzijds ging men de hele lap grond (en dat stukje natuur dus) volbouwen met een nieuwe wijk, of anderszijds ging men er een gevangenis plaatsen met een groenbuffer. In die twee scenario’s is de gevangenis het beste voor de natuur, niets bouwen is natuurlijk beter.

  Het actiecomité heeft in mijn ogen niet veel te eisen. Men heeft het telkens gehad over de gevangenis en kwam telkens af met allerlei problemen rond de gevangenis maar niet i.v.m. het PRUP. Men kaderde het ook vaak alsof het voor het behoud van de natuur was maar wederom was er de tegenkanting tegen de gevangenis maar werd er niets gezegd over de inkleuring van die zone als woonuitbreidingsgebied. Blijkbaar is men tegen de gevangenis maar dat het woonuitbreidingsgebied is geworden en daardoor de natuur volledig weg moet kan hen blijkbaar minder schelen. Logisch niet, hoeveel zou al die grond niet waard zijn als zoiets plotseling bouwgrond wordt in vergelijking met als de staat die grond overneemt om er een gevangenis op te plaatsen? Nu heeft de Raad van State overigens het PRUP geschorst waardoor het geen woonuitbreidingsgebied is maar zo’n dingen zijn toch maar van korte duur.

  Het actiécomité had er van in het begin een punt van moeten maken en het woonuitbreidingsgebied moeten aanklagen i.p.v. te wachten tot er plannen waren voor een gevangenis en dan plots te gaan steigeren. Wanneer die hele site wordt volgebouwd verdwijnt de natuur eveneens, en die honderden gezinnen die er komen wonen moeten eveneens met de auto rijden. Maar blijkbaar was dat geen probleem voor het actiecomité… tot men begon te spreken van een gevangenis.

  Pas op, er zullen wel mensen zijn die ook tegen die PRUP zijn in dat comité, maar de koers die het comité heeft genomen tot nu toe getuigd van weinig problemen met het woonuitbreidingsgebied.

  Het blijft natuurlijk zonde dat de zone zou verdwijnen, ligt hier vlakbij en ik kom er regelmatig wel eens, heb al mensen aangeraden om er te gaan wandelen, vooral met een mooie zonsopgang kan het er knap zijn.

 5. Ben ook, als echte Dendermondenaar, die toch wat inzit met het algemeen belang van onze stad naar de Belgica gegaan. De toon was reeds gezet toen ik een gevangenisbewaker veelbetekenend hoorde zeggen dat de vogeltrek een nieuw argument van het vijfkoppige “comité” zou zijn. Zijn wellicht ludieke opmerking werd toch stevig onderbouwd toen ik de “wanhopig bijeengeraapte, wellicht uit een brochure van “groen” gepikte nepargumenten hoorde. Zonder onmiddellijk de kant te kiezen van een bijzonder goed voorbereide burgemeester viel ik achterover van de ecologische prietpraat van de piepjonge “advocaat”. Maar ja, wat blijft er over nadat de stad het hele dossier hertekend heeft: een andere, veel verder afgelegen locatie met een bijzonder logische toegangsweg die er nota bene voor 80% ligt . Het is wraakroepend dat een microgroep pure egoïsten nu de “ecologische” kaart trekt om toch maar geen gezichtsverlies te leiden tegenover de hele Dendermondse bevolking. Het zou zeer nuttig zijn om de visie te kennen van de VLD Dendermonde NA de aanpassingen van het plan. Zonder de minste twijfel zullen zij met de vinger gewezen worden bij een verlies van een pak werkgelegenheid in de richting van Aalst of Sint Niklaas. Het is dus de hoogste tijd voor de VLD om hier klare wijn te schenken: Het algemeen belang van Dendermonde of het smoelwerk van hun mandataris waar ze binnen enkele jaren wellicht de verkiezingen zullen mee winnen.

 6. Het feit dat Geert Vermeir er vooral het voortouw neemt en geen Open VLD dat hem terugfluit maakt het voor mij duidelijk. Indien Open VLD voor het behoud van de gevangenis was hadden ze hem al kunnen terugfluiten in het belang van de partij en Dendermonde, er wordt echter geen woord over gezegd.

Geef een reactie