“Zelfs in crisistijd investeren we in onze jeugd”

Appels – De plannen van het stadsbestuur om een nieuw jeugdcentrum te bouwen worden met de dag concreter. Het centrum wordt ingeplant op het terrein van de gemeenteschool in Appels.

“Zo zal er een polyvalente zaal worden gebouwd met repetitieruimte, EHBO-lokaal, een keuken en sanitair … én er wordt onderzocht hoe een betere dienstverlening naar de Appelse bevolking ook in deze nieuwbouw kan gerealiseerd worden”, aldus schepen Marius Meremans.

Marius Meremans : “De Speelplaneet zal in de zomermaanden zowel van de bestaande alsook van de nieuwe infrastructuur kunnen gebruik maken. Het jeugdcentrum zal ook ten dienste staan van de lokale verenigingen, en natuurlijk ook van de jeugd. Zo kunnen vormingsactiviteiten en workshops, activiteiten van grabbel- en swappas hier hun gading vinden.”

“De werkgroep met de betrokken partners zal het bouwprogramma nog verder verfijnen, het budget werd alleszins opgetrokken door het stadsbestuur. Zelfs in tijden van crisis blijft Dendermonde investeren in jeugd”, aldus Meremans.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement

Geef een reactie