Zoeken

Stadsfestival in het gedrang

Dendermonde – De kans bestaat dat het populaire stadsfestival City Sounds dit jaar niet doorgaat. “Het festival, dat dit jaar normaal voor de zesde keer zou georganiseerd worden en vorige editie op meer dan 2.500 bezoekers mocht rekenen, komt in het gedrang. Ondanks positieve adviezen en evaluaties van politie, brandweer en preventieadviseur blijkt er onzekerheid te bestaan rond de locatie, de Oude Hollandse Kazerne te Dendermonde”, laat Tim De Vogel van City Sounds weten.

Onveilige situatie

De reden waarom het festival misschien niet plaatsvindt, is de veiligheid van de bezoekers. De eerste verdieping van de kazerne zou onvoldoende stabiel zijn en een mogelijk gevaar inhouden.

City Sounds stelde zonder succes voor een stabiliteitsonderzoek te laten uitvoeren. De organisatie en medeorganisator cultuurcentrum Belgica deden vervolgens een voorstel om al te veel drukte op de eerste verdieping te vermijden, maar ook dit werd bij jeugdschepen Marius Meremans niet positief onthaald.

Tim De Vogel: “We kwamen meer bepaald met het voorstel om het festival te spreiden over twee dagen met een lagere bezoekerscapaciteit, extra veiligheidsvoorzieningen en een minimaal gebruik van de galerij op het eerste verdiep. Hierop werd echter ook niet ingegaan, zonder verdere argumentatie.”

“Stadsbestuur was vragende partij”

Het stadsbestuur wil dat de vereniging de toelating vraagt aan de eigenaar van het gebouw, de Regie Der Gebouwen. “Door het feit dat het stadsbestuur aan de vzw vraagt om toestemming te verkrijgen van de Regie der Gebouwen, schuift het de eigen verantwoordelijkheid af. Volgens de convenant die tussen de vzw en de stad gesloten werd, ligt de verantwoordelijkheid tot het voorzien van een locatie immers bij de stad. Deze was oorspronkelijk vragende partij voor het organiseren van het stadsfestival in samenwerking met de toenmalige cultuurbeleidscoördinator en cultuurcentrum Belgica”.

Gebrek aan alternatieve locaties

City Sounds heeft twee problemen. De eerste is het vinden van een geschikte alternatieve locatie; “Het vinden van een nieuwe, evenwaardige locatie na evaluatie van diverse sites is niet mogelijk. Verschillende locaties werden door de vzw bekeken, maar geen enkele daarvan bood het geschikte kader voor het inhoudelijke en diverse aanbod waar City Sounds voor staat”, aldus Tim De Vogel.

Daarnaast is er ook steeds minder tijd om het festival effectief te organiseren. Tim De Vogel: “De deadline om de komende editie succesvol te organiseren, onder meer met het oog op de onontbeerlijke veiligheidsaspecten, komt hoe dan ook alsmaar dichterbij. Op korte termijn lijkt men echter geen duidelijkheid, laat staan een oplossing, te willen bieden.”

City Sounds hoopt “dat het stadsbestuur snel zijn taak opneemt en mee ijvert voor het voortbestaan van City Sounds in de Oude Kazerne”.

Update: Lees hier de reactie van jeugdschepen Marius Meremans.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van