Zoeken

Jeugdschepen zoekt mee naar oplossing voor City Sounds

Dendermonde – Jeugdschepen Marius Meremans reageerde vandaag op het bericht van de organisatoren van City Sounds over de onzekere toekomst van het stadsfestival.

“Bij de vorige editie werd me door technici en bezoekers gemeld dat de passage vooraan op de eerste verdieping voor veiligheidsproblemen kan zorgen, dit werd ook bevestigd door de stadsingenieur”, mailt Marius Meremans. “Op dat ogenblik is het ook aan de stad om haar verantwoordelijkheid te nemen. We hebben in het najaar gesprekken gevoerd met de vzw over alternatieve locaties. Er werden alternatieven geopperd, maar deze werden niet goed bevonden door de vzw”.

Marius Meremans: “Rekening houdend met het groeiend aantal deelnemers, meer dan 2.500, en het verval van de kazerne lijkt het ons duidelijk dat veiligheid prioritair moet zijn. We zijn bereid om tot een oplossing te komen, wellicht moet dit gebeuren aan de hand van een kleinschaliger opzet met enkel een beperkt gebruik van het gebouw of op een andere locatie. De kazerne is geen eigendom van de stad, maar behoort tot het patrimonium van de Regie der Gebouwen.

Schepen Meremans licht ook de samenwerking tussen het stadsbestuur en City Sounds toe. “Het is onder deze beleidsperiode dat er een convenant werd afgesloten met City Sounds. Er gaat jaarlijks 5.000 euro naar dit evenement en onze technici zorgen voor de nodige werken. Wat bewijst dat de stad dit ook daadwerkelijk steunt. Maar er is ook nog de veiligheid van meer dan 2.500 jonge, dansende bezoekers. Het is dus zoeken naar een oplossing die dat in het oog houdt en er toch voor zorgt dat dit kan doorgaan”.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie