VPK, politie en stad nemen maatregelen tegen vrachtwagenoverlast

Oudegem – In de omgeving van het papierproducent VPK  in Oudegem zorgen vrachtwagens regelmatig voor overlast door filevorming of fout parkeren. Dat gebeurt wanneer er technische problemen zijn, of wanneer er plots meer trafiek is als gevolg van extra vraag of om een feestdag te overbruggen. De gevolgen zijn storend voor de buurt en leiden soms tot onaanvaardbare problemen inzake verkeersveiligheid.

Vorige week, op 8 april, was er over deze problemen overleg tussen de stad Dendermonde, de lokale poltie en VPK. In afwachting van een definitieve oplossing, die moet komen van de realisatie van de verbeterde ontsluiting van de omgeving om en rond VPK, werd overeengekomen om enkele kortetermijnmaatregelen te nemen.

Zo zal VPK op zeer korte termijn een bufferzone maken voor vrachtwagens. Bovendien zal het bedrijf een elektronisch systeem, een timeslot-systeem, invoeren waarbij leveranciers zich op voorhand moeten inschrijven voor leveringen. Zo zou de kritische capaciteit per dag niet meer overschreden worden. Het systeem was al voorzien voor september 2010, maar zal vervroegd ingevoerd worden. Tot wanneer het systeem klaar is, zal VPK trachten om manueel bij de leveranciers te informeren op welke dag en uur hun chauffeurs zich zullen aandienen.

Als er ondanks deze maatregelen toch nog capaciteitsproblemen zullen ontstaan, zal VPK de lokale politie verwittigen. Die kan dan de nodige aanwijzingen geven. De politie kan ook sanctioneren met boetes en zelfs inbeslagname van de voertuigen.

Tenslotte zal de stad Dendermonde in de loop van volgende week de signalisatie in de onmiddellijke omgeving van VPK nakijken en optimaliseren op die plaatsen waar chauffeurs zich nu nog regelmatig van route vergissen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord