Zoek

Volkskunstgroep op zoek naar gastgezinnen

Grembergen – Donderdagavond 19 augustus organiseert volkskunstgroep Reynout opnieuw en festivalavond met optredens van gastgroepen uit Paraguay en Servië. Deze groepen tellen samen ongeveer 50 leden. Het gaat hoofdzakelijk om dansers, zangers en muzikanten. Reynout zoekt gastgezinnen die bereid zijn één of een paar van deze mensen gedurende één nacht onderdak en ontbijt te verschaffen. De groepen arriveren in Dendermonde op donderdag 19 augustus en vertrekken ’s anderendaags op vrijdag 20 augustus. “De ervaring heeft geleerd dat kennis van de taal hiervoor geen vereiste is”, vertelt Willy Cobbaut, de persverantwoordelijke van Reynout.

Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met Cindy D’hollander: 052 41 51 02 of cindy.dhollander@hotmail.com.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie