Mogelijke bouw windturbines zorgt voor protest

windturbines.jpg
Sint-Gillis – Het plan om aan de N41 in de omgeving van de Eksterstraat in Sint-Gillis twee windturbines te bouwen, valt niet in goede aarde bij Véronique De Moor en Dries Romanus. Zij wonen in de aanpalende Fortstraat en hekelen het gebrek aan communicatie rond de bouwplannen.

Er werd eerder al een vergunning afgeleverd voor de bouw van twee windturbines op het industrieterrein Hoogveld. De twee bijkomende turbines worden iets verder richting Lebbeke langs dezelfde kant van de N41 ingepland. Véronique De Moor en Dries Romanus wonen in de Fortstraat en in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de twee windturbines voorzien worden.

Het koppel werd op de hoogte gebracht van de bouwplannen door twee inwoners van Lebbeke. “Wij vielen uit de lucht. Dankzij deze twee inwoners vernamen wij dat er blijkbaar een informatievergadering werd gehouden op 29 juni door de stad Dendermonde in het gemeentehuis van Sint-Gillis”, schrijven Véronique De Moor en Dries Romanus in een brief aan het schepencollege. “Heel merkwaardig is dat er geen enkele inwoner van Dendermonde die betrokken is bij de bouw van de windturbines en er onder te lijden zal hebben hiervan, door zelfs nog maar een heel eenvoudig briefje, op de hoogte van werd gebracht.”

“Rondvraag bij onze naaste buren leert dat er effectief niemand op de hoogte was van het
project om nog maar te zwijgen over de infovergadering en openbaar onderzoek. Het lijkt er dus sterk op, en dat is spijtig om te constateren, dat het schepencollege van Dendermonde in dit geval liefst geen waarde wenst te hechten aan inspraak van haar burgers en zo al op één of andere manier het project van de windturbines de wind in de wieken geeft. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek, je moet het maar weten als betrokken partij!”, meldden Véronique De Moor en Dries Romanus.

Het openbaar onderzoek verloopt volgens de wettelijke procedure en vormvereisten, dat betwisten De Moor en Romanus niet. “Maar van een echt openbaar onderzoek kan men niet spreken. De affiches staan in the middle of nowhere, geen kat die er normalerwijze passeert. Ook hangen de affiches aan het stadhuis, elke brave burger gaat natuurlijk elke dag eens kijken naar de aanplakkingen en is dan perfect op de hoogte! Volgens de letter van de wet is alles in orde, maar het schepencollege van Dendermonde had hier de geest van de wet ook moeten opleggen namelijk het organiseren van een echt openbaar onderzoek.”

“Bij deze willen wij dan ook onze diepe ontgoocheling en verontwaardiging ventileren en vragen dan ook dat de procedure van openbaar onderzoek en infovergadering wordt herdaan op een schaal gelijkaardig aan de gevraagde constructies. Inhoudelijk valt er over het dossier wel wat te zeggen wat wij dan via afzonderlijk bezwaarschrift dan ook zullen doen”, besluiten De Moor en Romanus.

“De wet schrijft heel precies voor hoe een openbaar onderzoek moet gevoerd worden en die laat weinig ruimte voor improvisatie. We hebben de volledige procedure volgens het boekje uitgevoerd. De kans dat het openbaar onderzoek wordt overgedaan, is klein. Het gebeurt soms als fouten gemaakt werden of als het dossier inhoudelijk gewijzigd wordt”, reageert Bart Van Malderen, schepen voor ruimtelijke ordening.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement

Geef een reactie