Zoeken

VOKA huisvest gierzwaluwen

De gierzwaluwenkrijgen een nest aan het VOKA-gebouw in Dendermonde

Dendermonde – Gierzwaluwen broeden graag in spleten en onder losse dakpannen van oude gebouwen. Maar de renovatiedrang van de Vlaming maakt hen dat vrij moeilijk. Als we de gierzwaluw geen nestplaats bieden, dreigt hij te verdwijnen. Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en het Regionaal Landschap Schelde-Durme steken de natuur een handje toe en plaatsen nestplaatsen voor gierzwaluwen aan het gebouw van Voka aan de Noordlaan in Dendermonde. Zo kan de gierzwaluw -als hij begin mei terugkomt om te broeden- er een nieuwe thuis vinden.

Het gaat om 4 nestplaatsen: langwerpige, holle houtbetonnen blokken waarin een spleetje zit waarlangs de gierzwaluw kan binnenglippen. De gierzwaluw verzorgt het interieur: hij maakt er een knus nestje van. Hij werkt het af met pluisjes, draadjes, veertjes maar ook soms met vlinders, waterjuffers en tegenwoordig zelfs met papier en licht plastic.

Gierzwaluwen krijgen nest

Zelf een gierzwaluw huisvesten?

Bij een geplande renovatie kan je contact opnemen met Regionaal Landschap Schelde-Durme om te laten nagaan of er in het gebouw al dan niet een gierzwaluwkolonie gevestigd is. Doe dit minstens een jaar voor de geplande renovatie, zodat eventueel nog een inventarisatie kan worden uitgevoerd. Als er een kolonie is, laat dan de werken uitvoeren buiten het broedseizoen (dus niet werken tussen 15 april en 31 augustus). Aan een geschikt huis in een verstedelijkte omgeving, kan je ook gratis een kunstnest laten plaatsen. Je kan hiervoor contact opnemen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme op T 052 33 89 10 of info@rlsd.be.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie