Blijf het rusthuis open of gaat het dicht?

Dendermonde – Het is onenigheid binnen de meerderheidspartijen CD&V/N-VA en sp.a. De inzet is het Sint-Vincentiusrusthuis in Baasrode. OCMW-voorzitter Theo Janssens (sp.a) wil het rusthuis sluiten. CD&V/N-VA pleit voor het behoud ervan.

Aanvankelijk was overeengekomen dat beide pistes, sluiting en behoud van het rusthuis, aan de hogere overheid zouden voorgelegd worden. De OCMW-voorzitter zou het behoud van het rusthuis in Baasrode nooit ernstig overwogen hebben en bijgevolg is dit scenario in het dossier naar de hogere overheid onvoldoende uitgewerkt. Als reactie hierop trekt CD&V/N-VA zijn steun aan het ‘Zorgstrategisch Plan OCMW Dendermonde’ in.

Hieronder vind je de persmededelingen van beide fracties.

————

“Geen steun voor verdere stappen in Zorgstrategisch Plan OCMW Dendermonde”

CD&V/N-VA is verbolgen over de wijze waarop OCMW-voorzitter Theo Janssens, ondanks alle afspraken, de sluiting van het rusthuis te Baasrode ten allen prijze blijft doordrukken, zonder daarbij een ander scenario een eerlijke kans te geven. Bijgevolg zal CD&V/N-VA aan de acties in het kader van dit project geen steun verlenen.

Op de agenda van de OCMW-raad van 19 oktober 2010 staat de “Actualisering tijdspad realisatie projecten Zorgstrategisch Plan, onderdeel woonzorgcentra en wooncirkel Baasrode”. In dit voorstel van OCMW-voorzitter Theo Janssens voorziet hij de sluiting van het St-Vincentiusrusthuis in Baasrode in september 2016.

Na lange en moeizame onderhandelingen tussen de meerderheidspartijen was er een akkoord dat het Zorgstrategisch Plan, dat voorgelegd zou worden aan de Vlaamse administratie, twee scenario’s zou omvatten: één met de sluiting en één met het behoud van een, weliswaar kleinere, RVT-setting te Baasrode. Dit werd zo geadviseerd door het College van Burgemeester en Schepenen op 26 mei 2008, en aldus door de OCMW-raad bekrachtigd op 17 juni 2008.

Navraag bij de Vlaamse overheid leert echter dat het tweede besluit (behoud van het rusthuis te Baasrode), tegen alle afspraken in, door de OCMW-voorzitter niet op correcte wijze werd ingediend, en dus ook niet in overweging is genomen door de adviserende instanties. Het werd immers meegestuurd als “CD&V-standpunt”, maar niet als volwaardig scenario binnen het Zorgstrategisch Plan. Zowel de Vlaamse administratie als de Minister hadden dus maar kennis van één scenario, nl. het scenario van de OCMW-voorzitter met de sluiting van het rusthuis te Baasrode. Dit is ook het enige scenario dat door hem bij de administratie verdedigd werd. Het besluit van de OCMW-raad dd. 17 juni 2008 droeg hem nochtans op over het tweede scenario met de Vlaamse administratie te overleggen.

CD&V/N-VA is verbolgen over deze gang van zaken, omdat haar inbreng in het Zorgstrategisch Plan geen enkele kans gekregen heeft, ondanks de duidelijke afspraken tussen beide meerderheidspartijen. Bijgevolg zal CD&V/N-VA geen steun verlenen aan de verdere stappen in de realisatie van het Zorgstrategisch Plan, dat voorziet in volledige sluiting van het rusthuis te Baasrode.

————

Zorgstrategisch Plan voorziet een toekomst voor Dendermondse senioren

Hoewel we blij zouden moeten zijn dat er eindelijk een ministeriële beslissing is over het zorgstrategisch plan voor Dendermonde, betreurt sp.a dat CD&V en N-VA op de man spelen. Het Zorgstrategisch Plan schetst een ambitieus toekomstbeeld voor de zorg in heel Dendermonde. Er is hard aan gewerkt door vele mensen. De minister heeft het goedgekeurd. Theo Janssens verdient dit niet.

Sommige beweringen in dit dossier getuigen van een schokkend gebrek aan dossierkennis en zijn ronduit gratuit te noemen. Men beschuldigt ons van bedrog maar pleegt kiezersbedrog. Uit brieven van de Vlaamse administratie blijkt dat er wel degelijk sprake is van twee pistes. Er worden geen inhoudelijke argumenten gebruikt.

sp.a betreurt dat de burgemeester zich opwerpt als woordvoerder van één fractie. Hij zou zich boven het gewoel moeten kunnen zetten en een verzoenende rol moeten spelen. Deze kans lijkt nu gehypothekeerd te zijn. Niemand heeft baat bij een verdere escalatie.

Het elkaar wederzijds beschuldigen helpt het dossier echter niet vooruit. En de beslissingen die nu moeten genomen worden, zijn te belangrijk om ze te laten hypothekeren door dit soort spel.

sp.a beklemtoont dat de discussie rond het Zorgstrategisch Plan niet mag gereduceerd worden tot de discussie rond de fusie van de rust- en verzorgingstehuizen van de Boonwijk en Baasrode. Het Zorgstrategisch Plan voorziet een toekomst voor alle Dendermondse senioren. Het Zorgstrategisch Plan houdt rekening met alle geldende voorschriften en bepalingen.

sp.a hoopt dat het verdere debat op inhoudelijke criteria kan worden gevoerd. Essentiële voorwaarden zijn kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle Dendermondenaars. Van een uitverkoop van de publieke zorgsector, zoals gesuggereerd door CD&V/N-VA, kan geen sprake zijn.

sp.a roept op tot overleg. Een totale blokkage van het Zorgstrategisch Plan zou immers nefast zijn voor alle Dendermondenaren. Geen initiatief nemen betekent op korte termijn onherroepelijk de definitieve sluiting van het rusthuis van Baasrode, zonder alternatief.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement

Eén reactie

  1. Het is toch eigenaardig dat de heer Janssens, zolang zijn vader in het rusthuis verbleef, nooit sprak over een sluiting.
    Na het overlijden van zijn vader, was de heer Janssens plots niet meer tegen te houden: het rusthuis moet en zal dichtgaan. Een voorbeeld van de burgerzin van deze “voorzitter”. Ikke en de rest kan stikke. Uw werkwijze zal herinnerd worden tijdens de volgende verkiezingen, Theoke.

Geef een reactie