Bouw nieuwe gevangenis start nog dit jaar

Dendermonde – Begin deze maand verscheen in het Belgisch Staatsblad het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Dendermonde’. Dat klinkt allemaal ver van mijn bed, maar het is een belangrijke horde die genomen is op weg naar de bouw van de nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster in de Boonwijk. Immers, zoals Bart Van Malderen het op de gemeenteraad uitlegde, schept dit het juridisch kader voor de bouw. Bovendien blijkt nu ook dat de ontsluiting langs het noorden, langsheen de nieuwe Dender, de beste optie is. “De volgende stap”, aldus de sp.a-schepen, “is de bouwaanvraag.”

Burgemeester Piet Buyse wees er de gemeenteraad ook nogmaals op dat dit een uitermate belangrijk dossier is voor Dendermonde. “Het gaat om een investering van 95 miljoen euro op ons grondgebied. Er zullen 440 gedetineerden opgevangen worden, een cijfer dat je met 1,5 moet vermenigvuldigen om de tewerkstelling te berekenen.”De burgemeester wees er ook op dat dit voor Dendermonde een tweede kans is, maar dat het meteen ook de laatste is. “Wie het dossier nu tegen houdt, blokkeert het dossier voorgoed.”

Als alles verloopt zoals gepland, dan starten de werken voor de ontsluitingsweg nog voor de zomer. Immers, die weg zal ook voor het het werfverkeer  gebruikt worden. En de Regie der Gebouwen, zo vulde de burgemeester nog aan, die wil de bouw van de gevangenis nog starten in 2011.

Actiegroepen

De verschillende actiegroepen die zijn ontstaan rond dit dossier kunnen op weinig begrip rekenen. In tegenstelling tot de Dendermondse scouts, die samen  met de stadsdiensten hebben gekeken wat de effecten zijn voor hun terrein, weigeren de actiecomités -zowel de ‘oude’ die tegen de inplanting is op het Oud Kooster als de ‘nieuwe’ die zich verzet tegen de noordelijke ontsluiting- elk overleg met de overheden. De nieuwste actiegroep, die mensen groepeert van Krijgem en de Gentse Steenweg, beweert dat de ontsluitingsweg een ‘snelweg’ zal zijn. “Ze weten zeer goed dat dit leugens zijn, maar vertikten het ons hierover te contacteren”, aldus nog Piet Buyse.

Opvallend: Geert Vermeir, gemeenteraadslid voor Open VLD en een van de drijvende kracht achter het actiecomité Oud Klooster, vertrok een kwartier voor de bespreking van dit punt stilletjes uit het stadhuis…

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord