Stadsfinanciën: ’t Is uw 56 miljoen euro


Dendermonde – Nu de belastingbrief weer in het land is, vroegen we ons af hoe Dendermonde omgaat met de 7,8% aanvullende gemeentebelasting. Een belangrijke vraag waarmee we naar schepen van financiën Dirk Abbeloos (CD&V) en zijn voorganger Marcel Borms (Open VLD) trokken. “Het is eenvoudig, maar je moet het snappen”, klinkt het daar. We doen ons best…

Naast belastingsinkomsten, gemeentebelasting en inkomsten uit de onroerende voorheffing, krijgt de stad van hogere overheden ook allerlei toelagen, zijn er de ontvangsten uit dividenden, en zijn er diensten die de stad levert waar ze geld voor vraagt. Dirk Abbeloos: “In totaal heeft de stad zo een budget van 56 miljoen euro.” Elk jaar opnieuw staan de schepenen klaar met hun té lange verlanglijstjes. De ene heeft dringende werken te doen, de andere heeft in een andere stad iets gezien dat hij of zij ook in Dendermonde wil invoeren. “In sommige gemeenten is het dan de schepen van financiën die beslist wat wel of niet kan”, zegt Dirk Abbeloos. “Wij doen we het anders: alle schepenen bespreken dat samen, en de schepen van financiën zorgt ervoor dat we landen.” De uitgaven, zo vertelt Marcel Borms, van alle gemeenteraadsleden waarschijnlijk degene die de financiën het nauwst opvolgt, vallen uiteen in twee groepen. “Er is aan de ene kant de ‘gewone dienst’, dat is de exploitatie, de steeds weerkerende kosten. Aan de andere kant is er ‘buitengewone dienst’, de investeringen die de stad doet.” Van de uitgaven die onder de gewone dienst vallen (lonen, toelagen die de stad betaalt, afbetaling van de schuld en werkingskosten) moet het stadbestuur elk jaar een raming maken. Voor de uitgaven in de gewone dienst mag je nooit meer uitgeven dan je geraamd hebt. Als stad zijn we gebonden aan heel strenge regels”, zegt Dirk Abbeloos.

(Te) behoudsgezind?

Investeringen, of de uitgaven die onder de buitengewone dienst vallen, moeten gefinancierd worden met wat overgedragen wordt uit de gewone dienst, waaronder de overschotten van vorig jaar. En als dat niet volstaat, kan de stad een lening aangaan. “De stad kan ook lenen terwijl ze geld genoeg heeft, bijvoorbeeld omdat de intresten zeer laag staan, of omwille van een spaarplan voor één project. Maar als we lenen, dan verzwaren we de gewone dienst van de volgende jaren”, zegt Dirk Abbeloos, waarmee hij meteen aanduidt waar hij en Marcel Borms van mening verschillen. “Eerst ontvangen, dan pas uitgeven”, is de stelling van Open
VLD’er Borms. “Je moet zoveel mogelijk overhouden om overboekingen te kunnen doen, en budget voor investeringen te hebben. Ik ben nogal orthodox daarin.” Zijn opvolger, CD&V’er Abbeloos, gaat niet helemaal akkoord “Ik vind dat te behoudsgezind. We mogen meer risico nemen… We hebben een extreem lage leninglast in vergelijking met andere steden, en de lage interesten zijn nog steeds aantrekkelijk.” (tv)

De gemeentelijke holding
Dendermonde – Het stond in alle kranten: sommige gemeenten dreigen veel geld mis te lopen omdat ze ingeschreven hadden op de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding, op zijn beurt grootaandeelhouder van Dexia. Dirk Abbeloos stelt gerust: “Dendermonde heeft inderdaad aan die kapitaalsverhoging meegedaan”, zegt hij. “Het is zo dat we oorspronkelijk een dividend van 13% gingen krijgen en dat is nu verminderd tot 7%.” Het gevolg is dat er in de begroting weliswaar 105.000 euro is ingeschreven, maar dat er in werkelijkheid maar 47.550,16 euro inkomsten zullen zijn uit die belegging. Op het totale budget van 56 miljoen euro is dat een minderinkomst van zo’n 0,1%. Geen ramp, al blijft het natuurlijk een tegenvaller.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement

Geef een reactie