Zoek

Welke prioriteiten hebben de kandidaat-burgemeesters?

Dendermonde – Minstens zes partijen strijden in oktober om de Dendermondse burgemeesterssjerp. Editie ging na wie de kandidaat-burgemeesters zijn, en wat ze als prioriteit zien voor de komende legislatuur.

Of hij lijsttrekker zal zijn voor CD&V is nog niet officieel beslist, maar geen kat die eraan twijfelt dat Piet Buyse (Dendermonde, °1958, leerkracht geschiedenis) naar voor geschoven wordt om zichzelf op te volgen. Hij wijst erop dat de grootste troef van Dendermonde de samenhang is tussen een mooi, rustgevend platteland en een boeiende, dynamische stedelijke ruimte. “CD&V wil deze twee-eenheid verder versterken met projecten voor plattelands- en natuurontwikkeling. De projecten rond onze rivieren en waterlopen zijn hiervoor goede voorbeelden. Tegelijkertijd moet ook de stedelijke leefkwaliteit verhogen met projecten die het erfgoed beter tot zijn recht laten komen, maar ook met projecten die essentieel zijn voor de ontwikkeling van onze stad.”

Ook bij sp.a viel nog geen officiële beslissing, maar we mogen zeker zijn: Bart Van Malderen (Oudegem, °1973, Vlaams Parlementslid) is kandidaat-burgemeester. “De grote uitdaging is om een echt aangename, dynamische leef-, woon- en werkstad te zijn en blijven.” Mobiliteit is daarbij een belangrijke uitdaging, en Van Malderen wijst ook op de demografische evoluties. “Een stijgend aantal geboortes en steeds meer ouderen betekenen dat we goede sociale voorzieningen moeten hebben die zijn aangepast aan de 21ste eeuw, en dat in een financiële context die niet eenvoudig is.” Maar niet alleen de centen worden schaars. “We moeten ook met de beschikbare ruimte verstandig omspringen en de verschillende activiteiten met elkaar verzoenen.”

De prioriteit? “Het sociaal weefsel versterken in Dendermonde en haar deelgemeenten”, klinkt het duidelijk bij Marius Meremans (Appels, °1967, leerkracht Frans), de man die ongetwijfeld zal vooruitgeschoven worden door het partijbestuur van de lokale N-VA-afdeling. “De federale maatregelen zullen onze gezinnen zeker treffen, daarom willen we een volledige gezinstoets voor het beleid. Je moet een omgeving creëren waar mensen met kinderen gestimuleerd worden om hun toekomst in Dendermonde uit te bouwen.” Meremans noemt daarbij fietspaden, mobiliteit, huisvesting en het stimuleren van ondernemerschap zodat er werk in eigen streek gecreëerd wordt. Bovendien moet de stad volgens hem zorgen voor voldoende voorzieningen voor ouderen binnen de deelgemeente. “Er kan dus voor N-VA geen sprake zijn van een afbouw van de rusthuizen op ons grondgebied.”

Het ziet ernaar uit dat Stefaan Van Gucht (Baasrode, °1961, technicus) net zoals zes jaar geleden de lijst van Vlaams Belang zal trekken, al is dat bij het ter perse gaan nog niet helemaal zeker. In elk geval schuift de Baasrodenaar twee belangrijke thema’s naar voor. “Ten eerste veiligheid in alle aspecten. Dat gaat over verkeersveiligheid en de staat van voet- en fietspaden, maar ook algemene veiligheid, en bijvoorbeeld inbraakpreventie. Ten tweede moet de stad de tering naar de nering zetten. Het moet uit zijn met die grootschalige projecten waarbij men veel geld betaalt aan studiebureaus”, klinkt het.

Hilde Dierickx (Sint-Gillis, °1955, tandarts), die in oktober de Open Vld-lijst trekt, hoopt haar partij in het stadsbestuur te loodsen. “De eerste prioriteit is om een gezond financieel beleid te voeren. Het moet mogelijk zijn om ook in moeilijke tijden de gemeentebelasting te verlagen, een voordeel voor alle Dendermondenaren.” Als tweede prioriteit schuift de politica mobiliteit naar voor, en dan vooral de veiligheid voor fietsers. “Ten derde moeten we de troeven van Dendermonde meer benutten. Dendermonde moet aantrekkelijk zijn, ook als winkelstad.” Tenslotte meent Dierickx dat er vandaag te weinig aandacht naar het sociale gaat. “Als je ziet dat de stad veel geld betaalt voor tv-programma’s, maar tegelijk de mantelzorgpremie verlaagt. Dat kan toch niet?”

Groen Dendermonde gaat niet in op de oproep van sp.a om alle progressieve krachten op een gezamenlijke lijst samen te brengen, en trekt apart naar de kiezer, al is nog niet bekend wie de groene kandidaat-burgemeester zal zijn. We stelden onze vragen dan maar aan de vorige lijsttrekker, Gino Bertin. “Groen focust in Dendermonde onder andere op een verbeterde mobiliteit in alle deelgemeenten (sporen, wandelen, fietsen, parkeren, bussen… en het samengaan van al die zaken) in een stad waar aandacht is voor iedereen, ook voor zij die het moeilijk hebben”, zegt hij. Ook het sociale is een belangrijke prioriteit voor de Dendermondse groenen. “Meer en meer mensen vallen door de mazen van het sociale net, en komen in de armoede terecht. Het huidige stadsbestuur is daar blind voor. Onze burgemeester is meer geïnteresseerd in het organiseren van allerlei festiviteiten, en lijkt daardoor eerder een Feestpraeses dan een burgervader!”

Bij PLUS is nog niet uitgemaakt of de partij aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen deelneemt.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie