Zoek

VPK zal niet uitbreiden in Oudegem

Het VPK zal in Oudegem dan toch niet uitbreiden. In overleg met de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Dendermonde is het bedrijf tot de conclusie gekomen dat een bijkomende een dergelijke uitbreiding niet wenselijk en haalbaar is. Het provinciaal planproces van het ruimtelijkuitvoeringsplan dat een dergelijke uitbreiding moest mogelijk maken, is dan ook stopgezet. Ook de stad zal de voorziene zoekzone in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan schrappen en de bestemming als open ruimte behouden.

De stad en VPK zullen zich nu verder concentreren op de verbeterde ontsluiting van het bedrijf via het RUP Hullenberg en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurt. De ontsluitingswerken zullen trouwens binnenkort opgestart worden.

Schepen van ruimtelijke ordening Bart Van Malderen (sp.a): “Ik ben mij bewust dat een dergelijk onderzoek voor onrust zorgt bij de omwonenden, maar als overheid respecteren wij de rechten van alle partijen: buurt én bedrijf. Het onderzoek is degelijk en duidelijk verlopen. Ik kan de beslissing van VPK dan ook toejuichen en ben opgelucht dat dit dossier van de baan is. Ik hoop dat de investering die de stad doet in de buurt kan zorgen voor een duurzame verankering van het bedrijf en hoop dat de rust in de buurt kan terug keren.” De schepen benadruk nog dat de lopende aanvraag voor een milieuvergunning enkel betrekking heeft op een interne uitbreiding van de productiecapaciteit binnen de bestaande infrastructuur en niet op een uitbreiding van het bedrijf.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie