Zoek

Parkeersituatie in Sint-Gillislaan wordt niet gewijzigd

Sint-Gillis – Eind april werd naar aanleiding van klachten over de parkeersituatie in de Sint-Gillislaan en de Burgemeester Potiaulaan in overleg met de inwoners en de middenstand naar een oplossing gezocht.

“Het parkeerprobleem op de Sint-Gillislaan en zijstraten kon niet simpelweg opgelost worden door het invoeren van bewonerskaarten omdat het nut van de blauwe zone dan volledig teniet gedaan wordt. De dienst mobiliteit en verkeer heeft verschillende oplossingsscenario’s afgewogen en een ultiem scenario voorgesteld op de informatiemomenten. Het voorstel dat gepresenteerd werd bleek echter door de meerderheid van zowel de bewoners als middenstanders niet gedragen. Zij gaven aan dat er moet gewerkt worden aan bijkomende parkeergelegenheid”, aldus de stad.

“Zowel de opmerkingen die op de informatievergaderingen gegeven werden als de schriftelijke opmerkingen werden aan het schepencollege voorgelegd en in rekening gebracht bij het nemen van een beslissing. Het college besliste in zitting van 7 mei om de reacties van de bevolking te volgen en geen wijzigingen aan de bestaande blauwe zone door te voeren.

De huidige parkeerregeling in zowel de Sint-Gillislaan als de Burgemeester Potiaulaan wordt behouden. De dienst mobiliteit en verkeer zal de mogelijke ontwikkelingen inzake extra parkeergelegenheid nauwgezet volgen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie