Zoek

Werken aan de Schoonaardebeek moeten overstromingen voorkomen

Schoonaarde – Op 31 juli starten werkzaamheden aan de Schoonaardebeek om in de toekomst overstromingen in de omgeving te voorkomen. De werken zullen twintig werkdagen duren.

De werken komen er nadat het stads- en provinciebestuur de beek lieten onderzoeken na de wateroverlast in november 2010. Het resultaat zijn deze drie actiepunten. Men gaat onder meer de Herlaerebeek, een waterloop van derde categorie, tussen de Langestraat en de Schoonaardebeek aanpakken. Er worden verbeteringswerken uitgevoerd aan de overwelvingen onder de betrokken gemeentewegen en tot slot wordt ook de Schoonaardebeek aangepakt.

“De wateroverlastproblemen in Schoonaarde worden nu verder aangepakt door het stadsbestuur en het provinciebestuur. De stad heeft reeds de overwelvingen onder de Langestraat vervangen en zal eveneens de gebrekkige overwelvingen in de Nieuwstraat en de Tweebokstraat en naast de Fatimakapel vernieuwen. De nutsmaatschappijen hebben onlangs hun leidingen in de Molenkouterstraat en de Tweebokstraat verplaatst. Hierdoor kunnen de vernieuwingswerken aan de overwelvingen starten op dinsdag 31 juli. Tijdens de werken in de Nieuwstraat en Tweebokstraat zal er plaatselijk een wegomlegging worden ingesteld met duidelijke verkeerssignalisatie”, aldus het stadsbestuur in een mededeling.

“Na de werken van de stad zal het provinciebestuur op zijn beurt de Schoonaardebeek ruimen en oeverversterkingen aanbrengen, alsook de nodige aanpassingen doen nabij de Moleneinde. Aan de aanpalenden van de beek wordt daarom gevraagd om de zones naast de oevers op hun eigendom te vrijwaren conform de wettelijke verplichtingen. Deze globale aanpak van de plaatselijke beken moet ertoe bijdragen dat het omliggende gebied gevrijwaard blijft van overstroming bij hevige en aanhoudende regenval.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie