Zoek

Burgemeester Buyse stuurt Annemie Turtelboom een brief (letterlijk)

Dendermonde – Gisteren werd bekend dat minister van Justitie Annemie Turtelboom bij de burgemeesters van haar eigen partij Open VLD polste naar de interesse om een gevangenis in hun stad of gemeente te bouwen. Dendermonds burgemeester Piet Buyse reageerde vandaag en stuurde haar een brief.

Mevrouw de minister,

Via de media raakte bekend dat vanuit uw kabinet een e-mail werd verstuurd naar alle Vlaamse burgemeesters die tot de Open Vld behoren. De brief nodigt de burgemeesters uit om hun eventuele interesse voor een nieuwe gevangenis op hun grondgebied te signaleren.

Als burgemeester van de stad Dendermonde ben ik hierover erg ontgoocheld.

Zoals u weet bevindt zich in Dendermonde de oude rijksgevangenis (Sint-Jacobstraat) én is het dossier voor de bouw van de nieuwe gevangenis ‘Poort van Dendermonde’ op de locatie Oud Klooster klaar. Ik heb als burgemeester alles gedaan wat mogelijk is om dit project te steunen. Het is voor onze stad, de hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, immers van primordiaal belang. Hiermee steun ik ook volop het beleid van de federale regering om een antwoord te bieden op het schrijnend tekort aan gevangenissen.

Het klopt dat de bouw van de nieuwe gevangenis momenteel vertraging oploopt door de procedures die door enkele inwoners werden ingeleid bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbewistingen. Op het politieke niveau heeft onze gemeenteraad zich echter steeds geschaard achter de visie van uw voorganger Stefaan De Clerck en van uzelf om het nieuwbouwproject te Dendermonde te blijven steunen. De politieke tegenstand in dit dossier kwam echter steeds van de plaatselijke mandatarissen van de Open Vld, die overigens op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen plaatsen hebben aangeboden aan leden van de actiecomités tegen de gevangenis.

Ik begrijp dan ook niet dat u de Open VLD-burgemeesters aanmoedigt om gevangenissen in hun gemeente aan te trekken in plaats van de Open VLD-fractie in Dendermonde te overtuigen om het dossier in Dendermonde te deblokkeren.

Desalniettemin blijf ik hopen dat de nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster alsnog kan gebouwd worden en dat ik daarvoor ook op uw steun kan rekenen.

Met hoogachting,

Piet Buyse
Burgemeester

PS. Gelet op het feit dat dit debat via de media wordt gevoerd, zal ik ook de pers informeren over mijn standpunt in deze zaak.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

3 Responses

 1. Burgemeester Buyse stijgt met vele punten in mijn achting en heeft verder overschot van gelijk. De bewuste plannen zijn nog opgesteld toen Open VLD mee in het bestuur zat, en nu haalt men alles uit de kast om ze te saboteren. Er bestaat voor zo een houding een omschrijving in onze rijke Vlaamse taal, maar ik ga die hier beleefdheidshalve niet gebruiken.

 2. Reactie op de open brief van Burgemeester Buyse aan Minister Turtelboom
  Open Vld-Dendermonde is het volledig eens met Minister Turtelboom dat werk moet gemaakt worden van de bouw van nieuwe gevangenissen in België. Ook Open Vld Dendermonde is voorstander van een nieuwe gevangenis in Dendermonde, nu de oude gevangenis gerenoveerd wordt. Maar de locatie “Oud Klooster” is niet ideaal.
  Het is niet de fout van Open Vld-Dendermonde dat de nieuwe gevangenis er nog niet staat, maar het is de fout van het bestuur dat een slecht dossier indiende, iets waarvoor Open Vld van in het begin gewaarschuwd heeft. Het bestuur slaagt er blijkbaar niet in om een wettelijk correct dossier in te dienen. De Raad van State bevestigt in haar beslissingen de onwettigheid van het dossier. Deze zaak wordt niet politiek, maar wel juridisch afgehandeld. Indien een wettelijk in orde dossier was ingediend, stond de gevangenis er al.
  Het zit burgemeester Buyse blijkbaar hoog dat Open Vld een sterke lijst heeft met enthousiaste kandidaten. In Dendermonde zijn verschillende actiecomitees operationeel. Ook op de lijsten van meerderheidspartijen staan kandidaten van actiecomitees. Een aanval op onze kandidaten vind ik als lijsttrekker laag en van weinig respect getuigend voor inwoners die zich sociaal en politiek engageren.
  Hilde Dierickx
  Voorzitter-lijsttrekker Open Vld-Dendermonde

 3. Het zit niet alleen Piet Buyse hoog maar ook de overgrote meerderheid van de Dendermondenaars en met uitzondering van Groen ook de andere politieke partijen.VLD, of liever vld met zeer kleine letter blijft paniekvoetbal spelen en plaatst zijn kandidaat dus boven elk gezond verstand, met name ook van Turtelboom. Was dit een andere partij die het Vlaams belastinggeld in dit dossier zo vergooide, dan waren jullie de eerste om schande te roepen.Het zij zo: op 14 oktober krijgen jullie de rekening gepresenteerd tenzij natuurlijk de bevolking als een windvaan van mening verandert en een plaatselijk genie (je moet het maar doen:een groep mensen voor uw eigen particulier belang mobiliseren en doen betalen) de burgemeesterscherp opraapt!! Nog even terzijde: ik daag iedereen uit om gewapend met een verrekijker de plaats des onheils te overschouwen.Vanop de Denderdijk heb je die wel nodig om die paar huizen te zien staan die wellicht ook een procedure kunnen inspannen wegens overlast van het Scoutsplein, dat veel dichter ligt.Dit belachelijke verzet verdient een schilderij van Magritte : puur egoistisch surrealisme met dank en steun van de lemmingen in het vld-bestuur!

Geef een reactie