Gesprek met burgemeester Piet Buyse over toerisme en veiligheid in Dendermonde

Dendermonde – In deze reeks gesprekken met de Dendermondse schepenen in aanloop van de verkiezingen op 14 oktober zijn we bij de laatste aflevering aanbeland. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) is verantwoordelijk voor de veiligheid in Dendermonde, maar is ook de man die moet zorgen dat ‘zijn’ stad op de toeristische kaart staat.

“Daar zijn we ook in geslaagd”, zegt hij, onder meer wijzend op investeringen zoals de heraanleg van de Grote Markt en de werken aan het scheepvaartmuseum. Hij is ook trots op de aanwezigheid van de stad in de nationale media zoals Villa Vanthilt en Mijn Restaurant. “Dat heeft geld gekost, maar de ‘return on investment’, zoals dat heet, is indrukwekkend.

Mensen zijn geprikkeld en komen nu ook naar Dendermonde. Er komen ook meer buitenlandse toeristen.” Net zoals Dendermonde enorm heeft geprofiteerd van de Ros Beiaardommegang in 2010, moet de herdenking van de eerste wereldoorlog in 2014 een nieuwe ‘kwantumsprong’ betekenen voor de stad. “Mensen weten dat niet, maar ook Dendermonde heeft heel erg geleden onder die oorlog, dat was niet alleen in de Westhoek. Op dat moment moeten we inzetten op verblijfstoerisme.”

Verder wil Buyse inzetten op het water in de stad – waarbij de opening van de oude Dender moet zorgen voor meer pleziervaart. Ook de herinrichting van het stadhuis en het toegankelijk maken van het Belfort moeten zorgen voor een extra toeristische troef.

Ook alle andere lijsttrekkers benadrukken het belang van het erfgoed, het water en de natuur. Marius Meremans (N-VA): “Wij hebben een plan, een globale visie voor alle forten. In oktober 2014 kunnen we subsidies aanvragen bij Europa, maar als we die willen hebben, gaan we wel die visie moeten ontwikkelen.” Hilde Dierickx (Open VLD) wil de Hollandse Kazerne opwaarderen met behulp van private investeerders, zodat er bijvoorbeeld ook seminaries kunnen doorgaan. “En als Dendermonde gepromoot wordt, dan moet men ook aandacht besteden aan de deelgemeenten.”

Ook Matthias Coppens (Groen) wil aandacht voor de deelgemeenten. “Per gemeente moet er een plaats zijn waar je toeristische informatie kan opvragen. We denken daarbij aan ‘fietsvriendelijke cafés’ waar toeristen informatie kunnen bekomen, maar bijvoorbeeld ook hun fiets kunnen herstellen.” Om de economisch interessante verblijfstoeristen te overhalen naar Dendermonde te komen, wil Bart Van Malderen (sp.a) starters in de toeristische sector begeleiden via een horecaplan en een terrein inrichten specifiek voor mobilhomes.

De hardste kritiek komt van Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang). “De dienst stadspromotie was bijtijds eerder een dienst ‘Piet Buyse-promotie”, klinkt het. Van Gucht wijst ook op de gebrekkige informatie op de website van de stad, dé plek bij uitstek waar toeristen informatie gaan zoeken.

“Veiligheid is totaalproject”

Een burgemeester moet zijn stad promoten, maar is ook – en misschien wel vooral – verantwoordelijk voor de veiligheid. Piet Buyse: “Veiligheid is een totaalproject: via objectieve metingen, aangevuld met andere indicatoren, willen we het zonaal veiligheidsplan uitvoeren en bijsturen. Door te meten ga je je niet blindstaren op bepaalde dingen.” Hetzelfde geldt voor de verkeersveiligheid: als blijkt dat veel ongevallen te wijten zijn aan overdreven snelheid, legt Buyse uit, dan besteedt de politie daar extra aandacht aan. “Wat we zeker niet gedaan hebben, is bespaard op veiligheid. Na wat er gebeurde in Fabeltjesland hebben we ook extra ingezet op het Gemeentelijk Algemeen Nooden Interventieplan. Men zegt wel eens ‘dat gebeurt hier niet’, maar wij hebben in Dendermonde geleerd dat het ongeluk u wél overkomt, en dan kan je maar beter voorbereid zijn.”

De brandweerhervorming – gestuurd door de federale overheid – komt eraan, en de brandweerzones zijn vastgelegd. “We wachten nog op een heel aantal Koninklijke Besluiten vanuit Brussel”, zegt Buyse, “maar we moeten alles wel tot in de kleinste details gaan uitwerken.”

“We zijn een veilige stad, maar we mogen niet op onze lauweren rusten”, zegt Marius Meremans (N-VA). “We zijn voor camerabewaking in bepaalde buurten, zoals het station.” N-VA is ook voorstander van de GAS-boetes – de Gemeentelijke Administratieve Sanctie – om zaken zoals sluikstorten, hondenpoep of te luide auto’s te bestrijden. Groen, daarentegen,waarschuwt dat die GAS-boetes hun doel niet mogen voorbijschieten. “Dat wordt vaak gebruikt tegen hangjongeren, maar dat is niet de methode om dat soort problemen op te lossen”, zegt Matthias Coppens.

Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) pleit voor camera’s en een buurtinformatienetwerk, en wil meer aandacht voor de wijkagenten. “In sommige gemeenten kennen de mensen hun wijkagent niet. De aanspreekbaarheid moet hoger. Misschien heeft dat ermee te maken dat de wijken te groot zijn.” Hilde Dierickx (Open VLD) vraagt aandacht voor druggevoelige plaatsen. “Die moet men beter onder controle houden, en niet alleen nadat er een incident is geweest.” Wat betreft de brandweer vindt Open VLD dat de stad niet correct omgaat met het personeel in de aanloop van de hervorming. “Ik betreur dat er geen overgangsmaatregelen zijn genomen: men had dit anders kunnen oplossen.”

Bart Van Malderen (sp.a) wil de komende legislatuur extra aandacht voor infrastructuur, zoals de brandweerkazernes in Dendermonde en Oudegem. “In Oudegem is het ook zaak meer mensen aan het werk te zetten.” Van Malderen wil blijven inzetten op pre-preventie – denk aan de inrichting van pleintjes zodat er geen donkere hoekjes zijn – preventie, sensibilisering en handhaving. “Maar dat veronderstelt natuurlijk voldoende middelen.”

Interviews: tv
Foto: Johan Van der Hasselt

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord