“Werken VPK starten ten vroegste in het najaar 2014”

Dendermonde – Gemeenteraadslid Bart Van Malderen stelde op de vorige gemeenteraad dat het stadsbestuur “spoed moet zetten achter het RUP Hullenberg dat de verdere ontsluiting van de papierfabriek VPK moet mogelijk maken”.

Schepen Leen Dierick: “Het aanbestedingsdossier van VPK was door de diensten inderdaad gepland om voor te leggen aan de gemeenteraad van 17 april. Het werd uitgesteld om een aantal redenen. Tijdens de coördinatievergadering van 28 maart is onder meer gebleken dat het dossier dient aangepast te worden ten gevolge van de ligging van de nutsleidingen. Het aanpassen van de Fluxysleiding bleek bijvoorbeeld 250.000 euro te kosten ten laste van de stad waardoor beslist is om de riolering aan te passen”, aldus Leen Dierick.

“Tijdens het overleg met Infrabel op 5 april bleek dat Infrabel een voorlopig ongunstig advies geeft voor het bezettingscontract en eist dat binnen het dossier de dienstbrug aan de spoorwegbrug verbreed wordt tot een breedte van 2,5 meter. Aan de ontwerper Jouret is gevraagd om een raming te geven voor het ontwerp van een concept voor de verbreding van dienstbrug inclusief de opmaak van een summiere raming.”

Leen Dierick: “Het project VPK is niet voorzien op het budget 2013 van het Vlaamse gewest. Indien het bestek in mei zou ingediend worden, dan zou dit door AWV om deze reden niet nagekeken worden tenzij in het najaar 2013. Het dossier zou dus stil liggen.”

Er dient volgens schepen Dierick ook nog een overeenkomst met VPK opgemaakt te worden voor het aandeel in de werken dat VPK 100% ten laste neemt. “Volgens AWV dient de stad immers hiervoor opdrachtgever te zijn en dit aandeel te prefinancieren. Zoniet zouden er bezwaren kunnen zijn van de inspectie van financiën”.

De stad kreeg bovendien van de NV Waterwegen en Zeekanaal nog geen enkele reactie in verband met de opmaak van een concessieovereenkomst.

“De nodige grondverwervingen en aankopen voor de uitvoering van het project VPK zijn nog niet allemaal rond. Aan de onderhandelaar is gevraagd om deze innames bij voorrang te realiseren. De onderhandelaar is door het college in gebreke gesteld wegens de slechte vordering van zijn opdracht”, meldt schepen Dierick tot slot.

“Als we rekening houden met alle procedures inzake grondverwerving, aanvraag sloopvergunning, uitvoering sloopwerken, aanvraag stedenbouwkundige vergunningen, openbaar onderzoek, toekenning subsidies Vlaams gewest, aanbesteding aannemer, aanpassen van de nutsleidingen, infovergadering met de aannemer…en in de veronderstelling dat alle gronden in der minne worden verkregen, zal de start van de werken ten vroegste te verwachten zijn in het najaar 2014”, besluit Leen Dierick.

“Er zullen tijdens de komende gemeenteraden heel wat dossiers op de agenda staan die gelinkt zijn aan dit dossier. Dit is het bewijs dat er keihard achter de schermen wordt gewerkt aan dit dossier, en dat is in 2013 niet anders dan in de voorbijgaande jaren. De herinrichting van VPK is en blijft voor het stadsbestuur een absolute prioriteit. De voorbije jaren is er heel wat tijd en energie gegaan naar de administratieve voorbereiding. We zitten nu eindelijk bijna in een eindfase, laat ons hard verder werken zodat we eindelijk op het terrein kunnen werken”.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord