Zoek

“Hollandse Kazerne komt in aanmerking voor verkoop”

Dendermonde – Karel Uyttersprot (N-VA) vroeg staatssecretaris Servais Verherstraeten wat de overheid met de Hollandse Kazerne wil aanvangen. “Welke bestemming zal het gebouw krijgen? Worden er maatregelen genomen om het toenemende verval te voorkomen? Wordt er in dit dossier overleg gepleegd met de stad Dendermonde? Bent u bereid het gebouw van verder verval te redden door het te verkopen, hetzij aan een overheid of een private initiatiefnemer”, wilde Uyttersprot graag weten.

Staatssecretaris Servais Verherstraeten: “Na de geplande verhuis van de overtuigingsstukken van de FOD Justitie naar een nieuwe locatie later dit jaar, zal de Hollandse Kazerne inderdaad niet langer dienstig zijn voor de huisvesting van een federale overheidsdienst. De aard van het gebouw leent er zich evenmin toe om het in de toekomst te bestemmen voor de huisvesting van federale diensten. Ondertussen blijven wij wel maatregelen nemen om het verval tegen te gaan. Op basis van een verslag van de Monumentenwacht heeft de Regie der Gebouwen reeds een aantal maatregelen genomen.”

“De site komt dus in aanmerking voor verkoop, maar de voorwaarden van een verkoop worden bepaald door het bevoegde aankoopcomité bij de FOD Financiën. Bij een mogelijke verkoop dient rekening te worden gehouden met de concessie die met de stad werd afgesproken aangaande de omliggende parkeergelegenheid. Vooraleer er tot verkoop kan worden overgegaan, zal de concessie met de stad moeten worden opgezegd. De stad gebruikt momenteel ook al een deel van de kazerne.”

“De stad heeft in het verleden reeds interesse getoond, maar recent zijn er geen verdere contacten geweest. Ik zal hoe dan ook zelf contact nemen met de stad om zijn verdere intentie te kennen alvorens ook maar enige verkoopprocedure op te starten. Wij zullen maximaal rekening houden met de wensen die de stad hieromtrent uit. Van interesse van potentiële investeerders om de site een commerciële herbestemming te geven, heeft de Regie der Gebouwen geen weet. Ik ben bereid om deze te kennen, en u mag ze gerust aan de Regie der Gebouwen bezorgen.”

Karel Uyttersprot reageert: “Er zijn met de Regie der Gebouwen contacten geweest rond commerciële bestemmingen. Het comité heeft twee mensen uitgenodigd in de gebouwen van VOKA. Die moeten daarvan zeker op de hoogte zijn.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie