“Huisvesting carnaval- en corsogroepen blijft onduidelijk”

Dendermonde – “De carnavalvieringen in Dendermonde en Baasrode én het Bloemencorso op het einde van de zomer zijn hoogtepunten voor velen in Dendermonde. De huisvesting van de groepen die deelnemen aan deze evenementen is al jaren een doorn in het oog”, meldt gemeenteraadslid Walter Deygers. “N-VA heeft dit onderwerp opnieuw op de agenda geplaatst van de gemeenteraad, maar ook in dit dossier blijft onduidelijkheid troef.” Schepen Leen Dierick laat weten dat de verbeterde huisvesting er alvast komt.

Op de gemeenteraad van vorige woensdag polste gemeenteraadslid Bart Nobels (N-VA) naar de stand van zaken.

Bart Nobels: “Voor veel Baasroodse en Dendermondse carnavalgroepen en corsogroepen uit Sint-Gillis is het elk jaar een zoektocht naar een geschikte locatie om hun wagens te bouwen. Al jaren zegt het stadsbestuur dat het deze problematiek gaat oplossen door het ter beschikking stellen van de gebouwen in de Moerstraat.”

“N-VA had gehoopt dat tegen carnaval 2016 de groepen niet meer in dergelijke erbarmelijke omstandigheden zouden moeten werken. Helaas kon de schepen niet garanderen dat dit het geval zal zijn.”

Volgens N-VA zijn de verenigingen ongerust over de grootte van de beschikbare ruimte die zal worden vrijgemaakt. “Ook deze vraag bleef onbeantwoord aangezien de schepen niet wist wat de noden waren van de Baasroodse carnavalverenigingen en de corsogroepen”, aldus Bart Nobels.

“Het schepencollege heeft nu de opdracht gegeven aan een architectenbureau om te onderzoeken hoe deze twee loodsen, waarvan een in zeer slechte staat, kunnen aangepast worden aan de huidige technische vereisten. Hiervoor is echter maar een beperkt budget ter beschikking.”

“Er komt een verbeterde huisvesting voor de carnavalcomités en het Bloemencorso”

“Het is niet de eerste keer dat dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad staat. Niet alleen is dit een belangrijk punt uit het beleid en stond dit ook in de beleidsnota en meerjarenplanning, maar ook collega Dieter Mannaert heeft dit punt al anderhalf jaar geleden geagendeerd. Naar aanleiding van zijn vraag heb ik op 16 oktober 2013 een zeer uitgebreid antwoord gegeven over deze problematiek”, aldus schepen Leen Dierick.

“De gebouwen aan de Kerselarenbrugwegel komen dus vrij na de verhuis van onze technische dienst naar de nieuwe bedrijfsruimte op het Hoogveld. Naar aanleiding hiervan hebben we nagedacht over wat we met die gebouwen zouden doen. Tussen 2 en 9 juli 2012 is er een overleg geweest met de 3 organisaties: het carnavalcomité van Dendermonde en Baasrode en het Bloemencorsocomité. Alle 3 de organisaties hebben de site Kerselarenbrugwegel bezocht en zich nadien akkoord verklaard dat dit hun toekomstige huisvesting wordt nadat de technische diensten daar vertrokken zijn.”

Budget van bijna 400.000 euro

Op 11 augustus vorig jaar kreeg het ingenieursbureau Artex de opdracht “de gebouwen van de Kerselarenbrugwegel voor gebruikname door verenigingen” te onderzoeken. Op 29 oktober vond met de ontwerper en de dienst gebouwen een rondgang plaats in de gebouwen. Begin december werd het technisch centrum in het Hoogveld feestelijk geopend. Op 9 december volgde overleg met de brand “over de toe te passen brandveiligheidsnormen voor dergelijke werkhallen voor verenigingen met de ontwerper, dienst gebouwen”.

Leen Dierick: “Op 16 januari werd intern overleg gepleegd wat betreft de omvang van de haalbaarheidsstudie. Het is dus de bedoeling dat Artex een oplossing aanreikt om de site van de Kerselarenbrugwegel voor het verenigingsleven aan te passen. Uiteraard moet deze oplossing passen binnen het budget. In de meerjarenplanning is hiervoor 398.664,12 euro voorzien.”

Timing hangt af van duurtijd werken

“Ondertussen is Artex allerlei informatie aan het opvragen, de plannen en de normen zodat men mogelijke en haalbare oplossingen kan voorstellen. Van zodra we daarvan resultaten hebben, zullen we dit uiteraard voorleggen aan het schepencollege en zullen we hierover ook terug overleg hebben met het carnavalcomité van Baasrode en Dendermonde en met het Bloemencorsocomité. Daarna kan dan het voorontwerp opgemaakt worden en kunnen de nodige vergunningen aangevraagd worden om de werken uit te voeren. Het is op dit ogenblik nog niet mogelijk om een verdere timing te preciseren. Dit zal afhangen van welke werken er moeten uitgevoerd worden en ook of en welke vergunningen er moeten aangevraagd worden, en de duurtijd van de werken.”

“Uit de haalbaarheidsstudie zal ook moeten blijken welke oppervlaktes bruikbaar zijn. Er zijn zeer bouwvallige stukken bij. Sowieso is elk loods op de Kerselarenbrugwegel groter dan de huidige loods van het Hemelken, zelfs bijna het dubbele. Hoeveel wagens, welke wagens, hoe, wie, waar gaat staan, daarvoor is het nog te vroeg, en dat zal in overleg met de 3 comités bepaald worden en daar zullen ze zelf ook onderling afspraken moeten over maken”, aldus Leen Dierick.

“De opdracht is gegeven. Het budget is voorzien. Er wordt aan verder gewerkt en we houden aan onze belofte dat er een verbeterde huisvesting komt voor de 3 comités.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Ros Beiaard souvernierposter via Editie

Het hart van de Dendermondenaren klopt voor ‘ons peirt’. Ook dat van Editie, waarvan de redactieploeg de Ros Beiaardommegang op de voet

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord