Hoe kan Dendermonde bijdragen tot minder koolstofdioxide-uitstoot?

Dendermonde – De stad Dendermonde ondertekende het Burgemeestersconvenant en onderschreef daarmee de Europese doelstelling om tegen 2020 minstens 20% minder koolstofdioxide (co2) uit te stoten in Dendermonde. Op 9 en 24 februari vinden de eerste inspraakmomenten plaats en kunnen Dendermondenaren hun oplossingen voorstellen.

“Zo geven we aan de klimaatverandering met concrete acties een halt toe te willen roepen”, aldus duurzaamheidsambtenaar Inge Smolders.

“Werk maken van een beter klimaat, dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Samen met iedereen die woont, werkt en verblijft in Dendermonde willen we bekijken voor welke uitdaging we staan, wat we kunnen doen, wat we moeten doen én waarom dat zo belangrijk is. We hebben al een nulmeting opgemaakt die ons een zicht geeft op wat we uitstoten en waar de grootste kansen zitten.”

Samen met alle Dendermondenaren wil men de opties bekijken. Waar zitten nog kansen? Hoe droomt u Dendermonde in de toekomst? Inge Smolders: “Laat ook uw stem horen tijdens ons participatietraject. Zo maken we samen werk van een beter klimaat!”

Een eerste inspraakmoment vindt plaats op maandag 9 februari om 18.30 uur in de grote vergaderzaal van de Jeugddienst, Sas 34. Bedrijven en verenigingen zijn welkom op dinsdag 24 februari vanaf 18 uur in de vergaderzaal van het Technisch Centrum, Hoogveld 28.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Geef een antwoord