Mechelse Poort veiliger voor fietsers dankzij fietstunnels

Dendermonde – Het verbaast wellicht niemand dat de Mechelsesteenweg een van de 800 gevaarlijke straten op het Vlaamse gewestwegennet is. De Vlaamse overheid heeft de ambitie om deze gevaarlijke punten aan te pakken en heeft wat de Mechelsesteenweg al concrete plannen. Vorige week werd een eerste stand van zaken gegeven.

Het uitgangspunt is de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid voor de zwakke weggebruikers evenals voor de bewoners te verbeteren. “Tevens moet de doorstroming voor het doorgaand verkeer gegarandeerd blijven samen met een goede bereikbaarheid van de handelszaken. Het is nodig dat er voldoende parkeerplaatsen zijn en er dient een goede halte-infrastructuur voor de gebruikers van het openbaar vervoer beschikbaar te zijn”, aldus Cedric Labeau van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

“Daarom werd voor de Mechelsesteenweg een ontwerp uitgewerkt met onder meer volgende inrichtingsprincipes: een centrale rijweg – 2 keer 1 rijstrook – voor het doorgaand verkeer.” Men wil ook ventwegen, kleinere bedieningswegen langs de kant van de woningen en handelszaken, met parkeerstroken voor het lokale verkeer. Aan weerszijden wil men brede fietspaden voorzien. Aan het kruispunt met de Mechelse Poort plant men drie fietstunnels zodat zachte weggebruikers de aanliggende gewestwegen veiliger kunnen bereiken en gebruiken.

Inrichtingsprincipe bijgestuurd na feedback handelaars

Cedric Labeau : “Aangezien deze werken tevens een niet onbelangrijke impact hebben op de handelaars langs de gewestweg is het voorontwerp met een afvaardiging van deze doelgroep afgestemd en werd midden 2014 een enquête georganiseerd met als doel de beleveringsroutes en vrachtwagentypes van de handelszaken in kaart te brengen. Uit dit bijkomend onderzoek werd vastgesteld dat het voorontwerp met een ventwegstructuur aanleiding zou geven tot ernstige problemen bij de toelevering van deze handelszaken en dat bovendien de kans op filevorming op de gewestweg zou verhogen. Het inrichtingsprincipe van de Mechelsesteenweg moet bijgevolg grondig bijgestuurd worden. Het project zal concreet in twee fases worden opgedeeld.

Herinrichting kruispunt ten vroegste in 2018

“Momenteel wordt een voorontwerp voor de herinrichting van het kruispunt Mechelsesteenweg/Noordlaan/Leopold II-laan uitgewerkt. Het verkeersveilig maken van dit kruispunt is immers prioritair voor het Agentschap Wegen en Verkeer. De uitvoering van dit project is ten vroegste te verwachten in 2018 gezien de te doorlopen stappen: opmaken voor- en ontwerp, communicatie en toelichtingsmomenten, eventuele onteigeningen, stedenbouwkundige aanvraag, aanbesteding”, Cedric Labeau.

Schepen Leen Dierick laat op Facebook weten tevreden te zijn “dat het Agentschap Wegen en Verkeer de plannen verder zet om het kruispunt Mechelse Poort aan te pakken. Fietstunnels moeten het fietsen veiliger maken en ook de doorstroming verbeteren. Het zullen gigantische werken zijn met ongetwijfeld hinder, maar na afloop zullen we allemaal tevreden zijn.”

Cedric Labeau: “Zoals hierboven werd aangegeven, dient het inrichtingsprincipe voor dit wegvak herbekeken te worden. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken is nog te voorbarig om mee te delen. De bewoners en de handelaars zullen op de hoogte worden gehouden over de plannen en over het verloop van beide projecten.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Eén reactie

  1. Lovenswaardig dat initiatief om fietstunnels aan te brengen op het kruispunt Mechelsesteenweg/ Leopold II laan. Maar pas in 2018…. dat is wel heel snel werken!!! Het kan voorlopig wel al goedkoper, door enkele fasen van de verkeerslichten te herbekijken, zoals daar is, de kant Noordlaan/ LeopoldII laan. Dit werd door ons al medegedeeld aan de bevoegde verkeersdienst, maar zonder gevolg geklasseerd. Het idee kwam immers niet van hen!!!

Geef een antwoord