Search

“Project Briel: De hel van Baasrode”

werkgroep briel

Baasrode – De werkgroep Briel reageert in een persmededeling op de herwerkte versie van het Mobiliteitseffectenrapport die werd vrijgegeven.

Het project ‘Oude Briel Baasrode’ is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv en de POM Oost-Vlaanderen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus.

Jan Van Steen namens de werkgroep: “Gedurende anderhalf jaar hebben we niets meer gehoord over het project om laad- en loskades aan te leggen op Den Briel in Baasrode. Eind vorige week werd een herwerkte versie van het mobiliteitseffectenrapport vrijgegeven.”

“Deze nieuwe versie werd aangepast om de foutieve conclusies van het vorige Mober recht te
trekken. Vertrekkend vanuit exact dezelfde cijfers als 3 jaar geleden komt men nu tot de
conclusie dat het project meer dan 800 extra verkeersbewegingen per dag met zich mee zal
brengen op de as Provinciale Baan, Mandekensstraat en Hoogveld. Dit is maar liefst tien keer meer dan in het vorige rapport en sluit al dichter aan bij de schattingen die de Werkgroep Briel destijds gemaakt had. Dat een studiebureau dergelijke verschillende conclusies kan trekken uit dezelfde cijfers toont aan welke druk er door de overheid werd uitgeoefend.”

“Niet leefbaar project”

Jan Van Steen: “Er wordt heel duidelijk gesteld dat, bij de aanleg van deze laad- en loskades, de omgeving onleefbaar wordt door gebrek aan een goede ontsluiting. Dit zou, volgens de overheid, gedeeltelijk kunnen opgelost worden door het aanpassen van de weginfrastructuur op het Hoogveld en door de aanleg van een parallelbaan aan de Mandekensstraat, met als gevolg het afsluiten van de Fabriekstraat, een belangrijke toegangsweg tot Baasrode. Om deze werken uit te voeren zijn de vereiste vergunningen niet beschikbaar en vindt men geen financiering/subsidies om de werken uit te voeren. Het Mober biedt geen oplossing voor de Provinciale Baan. De overheid wil hier een salamipolitiek toepassen. Eerst laad- en loskades aanleggen in de zogenaamde fases 1 en 2 en nadien een oplossing en financiering gaan zoeken voor de parallelbaan aan de Mandensstraat. Dit is werkelijk de paarden achter de wagen spannen.”

“Deze werkwijze is totaal onaanvaardbaar voor de werkgroep Briel. De overheid dient eerst te zorgen voor een goede ontsluiting vooraleer de werken voor de laad- en loskades kunnen starten. De voorgestelde werkwijze staat diametraal tegenover het Vlaamse regeerakkoord waar duidelijk wordt gesteld dat investeringen in industriegebieden maar kunnen indien de ontsluiting verzekerd is. Wij zullen ons met alle mogelijke middelen verzetten tegen deze gefaseerde aanpak en vragen nogmaals om dit niet leefbaar project stop te zetten.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Eén reactie

  1. Er zijn misschien ook mensen die wonen op de Briel en graag zouden hebben dat er schot in de zaak komt en dat het project zo snel mogelijk gerealiseerd wordt …. Door die zinloze argumentaties en pogingen tot afremming gaat het niet vooruit … Dankuwel meneer Van Steen !

Geef een reactie