N-VA pleit voor betere werking liftbus

jurgen jacobs

Dendermonde – “De liftbus van het OCMW die instaat voor het vervoer van personen met een verminderde mobiliteit of rolstoelgebruikers, draait momenteel vierkant”, stellen Paul Van Marcke, Veronique Van den Steen en Jurgen Jacobs (foto) van de OCMW N-VA-fractie.

“Het OCMW dat – na de overdracht vanuit de stad – sinds maart 2014 zorgt voor deze dienstverlening, kan zijn verplichtingen niet nakomen. We hebben vastgesteld dat mensen die beroep doen op de liftbus vaak te horen krijgen dat de bus niet rijdt op die dag waarvoor ze een aanvraag doen”, zegt Paul Van Marcke.

“In 2014 waren er in totaal 42 dagen waarop de liftbus niet kon ingezet worden.
Bovendien kunnen er in het weekend ook geen ritten aangevraagd worden en op weekdagen rijdt de liftbus slechts tot 17 uur.”

Veronique Van den Steen: “De gebruikers die momenteel dus van de liftbus kunnen gebruik maken, zijn hoofdzakelijk senioren met een mobiliteitsprobleem, die zich willen verplaatsen voor recreatieve en of noodzakelijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisconsultatie. Dit is opmerkelijk, want de doelgroep van mensen met een beperking is veel groter dan alleen maar uitsluitend senioren.”

Externe partners

“Nog voor de overdracht van de liftbus naar het OCMW hebben we gepleit voor een samenwerking met een externe partner voor deze dienstverlening. We hebben toen een heel goed alternatief op tafel gelegd met een maximale inzetbaarheid”, zegt Jurgen Jacobs. “Men heeft dit onvoldoende onderzocht.”

Een dergelijke samenwerking paste volgens de N-VA fractie in het beleidskader van de lokale diensteneconomie en bood heel wat meer voordelen dan de huidige exploitatie van de liftbus.

Nieuwe liftbus

“Men wist dat de stad een oud versleten voertuig overdroeg aan het OCMW. De gevolgen bleven dan ook niet uit: regelmatige defecten. Bijgevolg dient er een nieuw voertuig aangekocht te worden waarvoor opnieuw extra middelen moeten vrijgemaakt worden. Naar aanleiding van de aankoop van een nieuwe bus hebben we nogmaals gevraagd om een samenwerking aan te gaan met het oog op een betere en efficiëntere dienstverlening of op zijn minst de eigen werking te optimaliseren. Wat baat een gloednieuw voertuig dat meer in de stalplaats staat te pronken in plaats van uit te rijden”, stellen Paul Van Marcke, Veronique Van den Steen en Jurgen Jacobs (foto).

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Geef een antwoord